Konedirektiivin tarkistaminen

Kirjoittaja: Anton Alexeev
Functional Safety Expert

Suurin osa koneteollisuuden CE-merkintää käsittelevistä insinööreistä on jo hyvin perehtynyt nykyisen EU:n konedirektiivin 2006/42/EY vaatimuksiin. Konedirektiiviä päivitetään parhaillaan osana EU:n parempaa lainsäädäntöä koskevaa aloitetta. Konedirektiivin päivitetyn neljännen julkaisun mukainen lainsäädäntö astuu voimaan lähikuukausina. Siirtymäkauden päätyttyä EU:n uuden konedirektiivin mukaisia vaatimuksia sovelletaan kaikkiin koneisiin.

Luodaanpa pikainen silmäys merkittävimpiin uuden konedirektiivin esille tuomiin muutoksiin.

Ensinnäkin on olemassa uusia vaatimuksia koskien ”olennaisia muutoksia”, mukaan lukien ohjelmistopäivitykset. Muutoksia esille tuovalla taholla, olipa kyseessä sitten konesuunnittelija tai integroija, on nyt velvollisuus suorittaa vaikutusten arviointi selvittääkseen vaikuttaako muutos vaatimustenmukaisuuteen, ja jos vaikuttaa, niin miten.

Seuraavana aiheena ovat tekoäly ja koneoppiminen. Näihin kuuluvat esimerkiksi koneet, jotka sisältävät turvallisuusfunktion täyttäviä tekoälyjärjestelmiä. Tätä aihetta on jo käsitelty hyvin muilla aloilla (lähinnä autoteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa), mutta mitä tulee lainsäädäntöön ja standardointiin, on konealan väitetty olevan jonkin verran jäljessä. Vaikka uusi konedirektiivi pyrkii jossain määrin korjaamaan tätä puutetta, vie yhdenmukaistettujen standardien implementointi varmasti jonkin aikaa. Käytännössä, vaikka tällä alalla on paljon kiinnostusta, ei tekoälyn turvallisuuden varmistaminen koneissa ole vielä riittävän hyvällä tasolla tullakseen laajalti hyväksytyksi.

Toinen tärkeä muutosalue on huomioida kyberturvallisuus, jolla on vaikutusta yleiseen turvallisuuteen. Vaikka tämä ei ole uusi aihe itsessään, on uudessa konedirektiivissä nyt nimenomaisia vaatimuksia tämän huomioon ottamiseksi. Käytännössä nämä kaksi asiaa on yleensä käsitelty erikseen. Uusien vaatimusten myötä on välttämätöntä integroida nämä kaksi osaamisaluetta tuotteen kehittämisprosessin aikana. Näiden huomioimatta jättäminen aiheuttaa riskin sille, että arvioinnissa on aukkoja, jotka vaikeuttavat vaatimustenmukaisuuden osoittamista.

Huldilla toiminnallisen turvallisuuden tiimi seuraa tiiviisti lainsäädännön ja standardoinnin kehitystä, ja olemme asiakkaidemme käytettävissä auttaaksemme heitä kaikissa haasteissa, joita nämä uudet kehitykset voivat aiheuttaa.