Poliittisten päätösten puute jarruttaa kaupallisen liikenteen sähköistymistä

Kirjoittaja: Mika Sorri
Head of Electrification

Kaupallisen kaupunkiliikenteen yleistymisen jarruna on suurtehoisten latausasemien puute. Ilman julkisia latausasemia koneet ovat vain varikoiden omien latureiden varassa, joka lisäisi tarvittavien investointien määrää entisestään.

Kuorma-autot ja työkoneet vaativat suuret akut, jolloin myös lataustehon tulee olla suuri sopiakseen työn tauotuksen mukaiseen lataukseen.

Kaupallisen liikenteen ollessa vielä sähköistymisen alkutaipaleellaan, latausasemien käyttöasteet jäävät pääasiassa henkilöautoliikenteen varaan. Ilman latausinfraa koneinvestointeja ei kannata tehdä, joten tarvitaan tukiratkaisuja ja kannustimia alun mahdollistamiseksi.

Koneiden kalliimpi hankintahinta heikentää kilpailukykyä perinteisiin koneisiin verrattuna, ellei palvelun ostaja ole valmis maksamaan päästöttömyydestä ja hiljaisuudesta. Julkiset hankinnat nousevatkin merkitsevään rooliin luotaessa alalle kaupallista mallia, jossa päästöttömällä koneella saisi riittävän edun perinteisiin nähden.