Radiolaitedirektiivi (RED) päivittyy – lue kaikki, mitä sinun tulee tietää

Kirjoittaja: Tarmo Kellomäki
Director, Digital Security & Functional Safety

EU:n radiolaitedirektiivi on ollut voimassa vuodesta 2016 ja ensi vuonna se päivittyy uusilla 3.3 d/e/f –kyberturvamäärityksillä. Kaikkien yksittäisten radiotuotteiden, jotka saatetaan EU:n markkinoille 1.8. 2025 jälkeen, on täytettävä nämä uudet vaatimukset.  

Lue tästä blogista tiiviissä paketissa kaikki, mitä sinun tulee tietää päivittyvästä radiolaitedirektiivistä. Ota myös yhteyttä – asiantuntijamme Huldilla auttavat sinua täyttämään vaatimukset!  

Mikä on radiolaitedirektiivi? 

Radiolaitedirektiivi (RED) on asetus, joka säätelee radiolaitteiden suunnittelua, valmistusta ja markkinoille tuomista Euroopan unionin alueella. Direktiivi päivittyy uudella delegoidulla asetuksella 3.3 d/e/f, jonka tavoitteena on parantaa langattomien laitteiden tietoturvaa asettamalla niille yhtenäiset vaatimukset.   

Radiolaitteiksi luetaan langattomat sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka lähettävät ja vastaanottavat radioaaltoja tai joihin on sisäänrakennettu radiokomponentti langatonta yhteyttä varten (esimerkiksi WiFi, Bluetooth, NB-IoT). Tietoturvavaatimukset koskevat kaikkia suoraan tai toisen laitteen kautta Internetiin liitettyjä langattomia laitteita.  

Direktiivin piirissä ovat esimerkiksi: 

 • IoT-laitteet, jotka siirtävät tietoa Internetin kautta, kuten langaton lämpömittari ja kosteusanturi 
 • Teollisuuden Internetiin kytketyt langattomat laitteet 
 • Älypuhelimet, tabletit, langattomat kamerat, kaiuttimet ja kuulokkeet 
 • Puettavat laitteet, kuten älykellot, urheilukellot ja aktiivisuusrannekkeet 
 • Kauko-ohjattavat lelut ja lastenhoitovälineet, kuten itkuhälyttimet 

Mihin radiolaitedirektiivi velvoittaa? 

Radiolaitteiden valmistajien ja maahantuojien on varmistettava, että heidän tuotteensa täyttävät direktiivin kriteerit. Lisäksi valmistajien ja maahantuojien on huolehdittava siitä, että tietoturvaongelmien ilmetessä ne voidaan korjata ja päivittää.  

Artikla 3.3 d/e/f -kyberturvamäärityksien keskeisimmät velvoitteet: 

 • Artikla 3.3 (d) – Radiolaitteet eivät vahingoita verkkoa tai sen toimintaa, eivätkä käytä väärin verkon resursseja, aiheuttaen siten palvelun huonontumista. 
 • Artikla 3.3 (e) – Radiolaitteet sisältävät turvatoimia käyttäjän henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamiseksi. 
 • Artikla 3.3 (f) – Radiolaitteet tukevat tiettyjä ominaisuuksia, jotka suojaavat petoksia vastaan. 

Tarkempia yhdenmukaisia standardeja ei ole vielä tällä hetkellä saatavilla. CEN/CENELEC kehittävät niitä parhaillaan ja arviolta standardit valmistuvat kesällä 2024. Yhdenmukaistetut standardit tulevat tukemaan keskeisimpiä velvoitteita ja sisältämään tarkempia teknisiä vaatimuksia radiolaitteille. Esimerkkejä mahdollisista teknisistä vaatimuksista voit lukea EU:n CENELECille esittämästä standardointipyynnöstä 

Laitteiden vaatimukset tulisivat kattamaan esimerkiksi: 

 • Asianmukaiset todennus- ja pääsynvalvontamekanismit 
 • Automatisoidut ja turvalliset mekanismit ohjelmistojen tai laiteohjelmistojen päivittämistä varten 
 • Mekanismeja palvelunestohyökkäysten lieventämiseen. 

Mitä tapahtuu, jos en noudata vaatimuksia? 

Kaikkien yksittäisten radiotuotteiden, jotka saatetaan EU:n markkinoille 1.8 2025 jälkeen, on täytettävä uudet kyberturvallisuusvaatimukset. Vanhoja laitteita, jotka on jo saatettu EU:n markkinoille, voidaan käyttää edelleen ilman erityisiä mukautuksia niiden elinkaaren loppuun asti.  

Mikäli radiolaite ei täytä uusia tietoturvavaatimuksia, se ei saa CE-merkintää. CE-merkintä osoittaa, että laite noudattaa EU:n lainsäädännön vaatimuksia. Ilman merkintää laitetta ei voi tuoda EU:n markkinoille eikä käyttää EU:n alueella. Suomessa myytävien radiolaitteiden vaatimuksenmukaisuutta valvoo liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan!

Päivittyvä radiolaitedirektiivi vaikuttaa kaikkiin valmistajiin, jotka tuovat radiolaitteita myyntiin EU:n markkinoille. Vaikka yhdenmukaistettuja standardeja ei ole vielä julkaistu, valmistautuminen vaatimustenmukaisuuteen on syytä aloittaa jo nyt riippumatta nykyisestä tuotekehitysvaiheestasi. 

Kyberturvallisuuden asiantuntijamme auttavat sinua vastaamaan uuden säädöksen vaatimuksiin, jotta tuotteesi säilyvät EU-markkinoilla. Asiantuntijamme ovat erikoistuneet kyberturvallisuusstandardeihin, jotka ovat tulevien vaatimusten pohjalla. Näitä ovat esimerkiksi ETSI EN 303 645 ja ISA/IEC 62443-4-2 Industrial Control System Cybersecurity -standardi. 

Ota yhteyttä
Tarmo Kellomäki
Director, Digital Security & Functional Safety
+358 44 562 5222