Scrumin kuusi etua projektinhallinnassa

Kirjoittaja: Zubair Tariq
Project Manager

Edellisessä blogikirjoituksessa kävimme läpi scrumin perusteet projektinhallinnassa. Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi kuusi etua, jotka voit saavuttaa käyttämällä scrumia projekteissasi.

Kun aloitat uuden projektin, ilmassa on jännitystä. Tiimin energia ja motivaatio ovat korkealla, ja kaikki ovat innokkaita aloittamaan työskentelyn. Projektin edetessä kuitenkin todellisuus iskee: joku sairastuu, resurssit puuttuvat, budjetti ylittyy, etkä vain saa asiakasta kiinni. Virheitä, ongelmia ja turhautumista alkaa esiintyä.

Scrum tarjoaa apua moniin projektinhallinnan ongelmiin. Tässä on kuusi etua, jotka voidaan saavuttaa käyttämällä scrumia projektinhallinassa näiden yleisten haasteiden ratkaisemiseksi.

1. Asteittainen kehitys

Kun käytetään scrumia projektinhallinnassa, kehitystyö jaetaan pienempiin osiin, joita kutsutaan sprinteiksi. Jokaisella sprintillä, joka kestää ihanteellisesti kaksi viikkoa, on oma suunnittelu, toteutus, arvioinnit ja retrospektiiviset kokoukset.

Työ huipentuu minimikelpoiseen tuotteeseen (Minimum Viable Product, MVP), joka vie tiimin ja asiakkaan askeleen lähemmäksi suurta päämäärää. Jakamalla monimutkainen työ helpommin käsiteltäviin osiin, edistyminen näkyy selkeämmin.

2. Päivittäiset tapaamiset

Scrumissa tiimi kokoontuu joka päivä 15 minuutin päivittäiseen stand-up palaveriin. Näissä palavereissa jokainen jäsen vastaa kolmeen kysymykseen: mitä he ovat tehneet edellisenä päivänä, mitä he tekevät tänään ja mitä ongelmia heillä on tällä hetkellä.

Tällä tavoin kaikki ongelmat tuodaan tiimin tietoon ja ne voidaan selvittää nopeasti ja tarkasti. Tämä tekee tiimistä taipuvaisemman muutokseen ja tuottaa laadukkaampaa työtä. Ketään tiimin jäsentä ei jätetä yksin ongelmiensa kanssa.

3. Tiimin viestintä

Scrumin päivittäiset stand-upit ovat hyödyllisiä paitsi ongleman ratkaisuun, myös tiimin viestintään ja yhteenkuuluvuuden luomiseen. Niistä on tullut entistäkin tärkeämpiä etätyön aikana. Projektinhallinnassa on tärkeää rakentaa luottamusta ja luoda puitteet avoimelle viestinnälle, jotta projekti onnistuu.

4. Tiimin itsenäisyys

Scrum on suunniteltu tarjoamaan itsenäisyyttä ja voimaantumisen tunnetta jokaiselle tiimin jäsenelle. Scrumissa ei ole johtajia. Sen sijaan tiimi työskentelee yhdessä yhtenä yksikkönä kohti yhteistä tavoitetta. Tiimille on uskottu heidän tehtävänsä ja vastuunsa. Motivaatiota luodaan tiimin sisältä käsin ulkopuolisen motivoinnin sijaan.

5. Motivoituneet tiimiläiset

Jokaisen sprintin lopussa on arviointi. Tiimi näkee työnsä tulokset ja saa siitä palautetta. Jaksottaiset toimitukset motivoivat tekijöitä enemmän kuin työskentely pitkiä aikoja näkemättä mitään edistystä tai työn vaikutusta. Pienten tavoitteiden saavuttaminen projektin koko elinkaaren aikana antaa tiimille itseluottamusta jatkaa työskentelyä kohti lopullista tuotetta.

6. Jatkuva kehitys

Jaksottaiset toimitukset eivät ainoastaan tue motivaatiota, vaan myös jatkuvaa kehitystä. Varhaisen palautteen saaminen tuotteen jokaisessa kehitysvaiheessa varmistaa, että lopputuote on korkealaatuinen ja asiakkaan tarpeiden mukainen. Tuotetta jalostetaan jatkuvasti, järjestelmällisesti ja iteratiivisesti. Jokaisen tavoitteen saavuttaminen vie tiimin kohti seuraavaa tavoitetta.

Parempia tuloksia

Scrumin käytön tarjoamat kuusi etua lisäävät investoinnin tuottoa, sekä auttavat välttämään projektinhallinnan yleisimpiä riskejä ja sudenkuoppia. Scrumin käyttö vähentää aikaa, joka kuluu tuotteen markkinoille saattamiseen, ja varmistaa motivoituneen tiimin kehittämän tuotteen hyvän laadun.