Mitä on scrum projektinhallinnassa?

Kirjoittaja: Zubair Tariq
Project Manager

Jos olet ollut mukana projektinhallinnassa, olet ehkä jo kuullut scrumista.

Scrum on kehitys- ja projektinhallintamenetelmä, joka auttaa jakamaan monimutkaiset projektit, tehtävät ja ongelmat pienempiin, helpommin ratkaistaviin osiin järjestelmällisesti. Scrum sisältää erityisiä rooleja, kokouksia ja työkaluja lopputuotteen saavuttamiseksi, olipa kyseessä sitten esine, palvelu, visio tai mikä tahansa siltä väliltä.

Itse termi on peräisin rugbysta. Kun pelissä tapahtuu pieni rikkomus, joukkue kokoontuu ja keskustelee strategioista siitä, miten edetä ja jatkaa peliä. Toisin sanoen sekä rugbyn että projektinhallinnan scrumissa on kyse siitä, miten saavutetaan yhteinen tavoite yhdessä tiiminä.

Ketterä projektinhallinta ja scrum kulkevat käsi kädessä

Scrum perustuu ketterän projektinhallinnan arvoihin ja periaatteisiin. Ketterä projektinhallinta merkitsee joustavuutta.

Ketterässä projektinhallinnassa on kyse:

  • yksilöidenjavuorovaikutuksen suosimisestaprosessienjatyökalujensijaan,
  • toimivan tuotteenpriorisoinnistadokumentaationsijaan,
  • keskittymistäasiakasyhteistyöhön jäykkien sopimusneuvotteluiden sijaan sekä
  • muutoksen seuraamisesta jäykän ennaltaasetetunsuunnitelman noudattamisen

Scrum ja ketterä projektinhallinta ovat erityisen yleisiä ohjelmistokehitysprojekteissa, mutta ne tarjoavat viitekehyksen, joka sopii myös monille muille tiimeille ja aiheille. Perusperiaatteita, rooleja, kokouksia ja työkaluja voidaan soveltaa mihin tahansa projektiin, joka voisi hyötyä ketterästä lähestymistavasta enemmän kuin klassisesta projektinhallinnan vesiputousmallista.

Projektinhallinnassa on kyse ihmisistä

Nämä projektinhallinnnan painopisteen muutokset siirtävät huomion pienistä yksityiskohdista kokonaiskuvaan, jossa ihmiset, vuorovaikutus ja viestintä ovat tärkeintä. Scrumissa työ tehdään yhdessä ja riskeistä otetaan vastuu yhdessä. Koko tiimi yhdessä omistaa projektin, kantaa vastuun siitä ja jakaa myös menestyksen. Juuri siksi ihmiset ovat scrumin tärkein voimavara.


Lue seuraava blogikirjoitus oppiaksesi kuusi scrumin tarjoamaa etua projektinhallinnassa.