ABB tutkii yhdessä Devatuksen kanssa DeviceVault-teknologian potentiaalia fyysisten laitteiden etäkäytössä

”Energiajärjestelmän digitalisoiminen on erittäin tärkeä osa-alue. Työ vaatii entistä kattavampaa testaamista, jossa systeemitaso on hyvin olennaista pitää mukana. DeviceVault-palvelu vaikuttaa potentiaaliselta vaihtoehdolta, jota haluamme tutkia enemmän. Tavoitteena on helpottaa työskentelyä kumppaneidemme kanssa pitäen tietoturvallisuuden toiminnan ytimessä.” – Jani Valtari, Technology Center Manager, ABB.

Jatka lukemista

ABB on johtava globaali teknologiayritys, joka vauhdittaa yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta tuottavamman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. ABB yhdistää ohjelmistot sähköistykseen, robotiikkaan, automaatioon ja liikkeeseen hyödyntäen teknologian mahdollisuudet ja nostaen suorituskyvyn täysin uudelle tasolle. 

ABB on yksi Business Finlandin veturiyrityksistä viisivuotisella Green Electrification 2035 -ohjelmallaan. Hanke on keskeisessä roolissa, kun Suomesta tehdään hiilineutraali: ohjelman päämääränä on kehittää uudet integroitavat teknologia-alustat optimaaliseen sähköntuotantoon ja -käyttöön. Alustat yhdistävät nykyaikaisen 5G-viestintäteknologian, datanhallinnan, uudet sähkötekniset ratkaisut ja sähköverkkoteknologian.  

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa fyysisistä laitteista korvataan digitaalisilla ratkaisuilla, jotka keskustelevat keskenään kyberturvallisesti. Näin syntyvä järjestelmä pystyy reagoimaan nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin minimoiden samalla energiahävikin ja toimintahäiriöt.

Ohjelmistokehityksen veturihanke 

ABB valitsi yhdeksi hankekumppanikseen Huldin tytäryhtiön, Devatuksen, joka kehittää DeviceVault-palvelua. DeviceVault tuo fyysiset laitteet ketterästi ja tietoturvallisesti eri kehitystiimien saataville, oli laitteiden ja tiimien sijainti missä päin maapalloa tahansa.  

Osana veturihankketta on tarkoitus tutkia yhdessä ABB:n kanssa DeviceVaultin potentiaalia fyysisten laitteiden etäkäytön mahdollistajana eri sidosryhmien välillä. Devatus tutkii DeviceVault-teknologiansa integraatiota ABB:n GE2035-alustoihin, mahdollistamaan eri tiimien tietoturvallinen yhteiskehitys. 

ABB:n ja Devatuksen yhteistyössä kehitetään myös DeviceVaultin ekosysteemimallia, jossa eri yritykset voivat muodostaa keskenään tietoturvallisia kumppanuusverkostoja. Verkoston kautta osapuolet pystyvät jakamaan fyysisiä laitteita ja niiden variaatioita toistensa käyttöön ohjelmistokehitystä varten. Fyysisiä laitteita voi jakaa myös julkisesti, jolloin kaikki DeviceVaultin rekisteröityneet käyttäjät pystyvät muodostamaan yhteyden laitteeseen testatakseen sovelluksensa toimivuutta. 

Projekti jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka, ja ensimmäisiä tuloksia DeviceVault:in hyödyistä ekosysteeminäkökulmaan saadaan vuoden 2023 aikana.

Kohti globaalia etäkäytön ekosysteemiä 

Tulevaisuudessa Devatuksen on tarkoitus skaalata DeviceVault globaaliksi alustaksi, jossa fyysisiä laitteita voidaan tarjota tietoturvallisesti niin yritysten kuin kuluttajien muodostamien ekosysteemien tarpeisiin. Palveluun liitettyjen fyysisten laitteiden ja niitä hyödyntävien käyttäjien määrän kasvaessa etäkäytön hyödyt moninkertaistuvat. Yksittäisten fyysisten laitteiden maksimoidulla etäkäytöllä nopeutetaan ja tehostetaan tuotekehitysprosesseja ja säästetään niin yritysten kuin maailman resursseja.

”DeviceVault tekee fyysisistä laitteista paremmin saatavia ja lähestulkoon poistaa tarpeen tuottaa ja toimittaa fyysisiä laiteprototyyppejä eri laitelaboratorioihin. Kun laitteet ovat helposti saatavilla jo ohjelmistokehityksen alkutaipaleella, helpottuu ja nopeutuu kehitystyö huomattavasti. Mitä laajempi ekosysteemi fyysiset laitteet jakaa, sitä suuremmat ovat sen hyödyt.” Duncan Simey, Head Of Technology, Huldin tytäryhtiö Devatus.