Danfoss hyödyntää fyysisten laitteiden tietoturvallisessa etäkäytössä DeviceVaultia

”Pandemian, elektroniikan saatavuuden heikentymisen ja kasvaneiden kustannusten vuoksi lähdimme hakemaan tuotekehitykseemme uusia innovaatioita. Huldin tytäryhtiön, Devatuksen, kehittämä DeviceVault varmistaa laitteidemme saatavuuden tuotekehitysprojektien henkilöstölle, jolloin saamme tuotteet nopeammin markkinoille. Palvelu tuo projekteihimme mitattavaa lisäarvoa.” – Mika Korpela, Partner Manager, Danfoss Drives.

Jatka lukemista

Danfoss suunnittelee ja tuottaa älykkäitä ja energiatehokkaita jäähdytys-, lämmitys- ja energiapalveluja sekä -ratkaisuja, joilla luodaan kestävämpi maailma. Laatu, luotettavuus ja innovaatiot ovat Danfossin toiminnan kulmakiviä. 

Fyysiset laitteet ovat avainasemassa Danfossin ohjelmistokehitys- ja projektityössä. Laitteiden rajallinen saatavuus ja kiinteä sijainti asettavat rajoituksia niiden käytölle. Ratkaisuna Danfoss toimitti tarvittavat laitteet suoraan kehittäjille tai järjesti laitteiden etäkäytön joko etätyöpöytäistunnoissa tai simulaatioissa. 

Etätyöpöytäistuntojen haasteena oli, että laitetta ei pystynyt varaamaan yksittäiseen käyttöön. Samassa verkossa työskentelevät ohjelmistokehittäjät pystyivät käyttämään laitteita yhtä aikaa, mikä saattoi vaikuttaa testituloksiin ja tietoturvaan. Simulaatiot taas eivät täysin vastanneet todellisia laitteita. 

Etäkäyttöön tietoturvallinen DeviceVault 

Danfoss asetti tavoitteekseen sujuvoittaa ohjelmistokehitystään entisestään, jotta se voisi tarjota yhä parempia palveluja asiakkailleen. Kumppanikseen Danfoss valitsi Huldin tytäryhtiön, Devatuksen. Menestyksekkään yhteistyöhistoriansa aikana kumppanit ovat haastaneet toisiaan ja luoneet yhdessä parempia ratkaisuja. 

Devatus ja Danfoss pohtivat yhdessä tuotekehityksen haasteita yhä dynaamisemman laitetarjonnan tuomiseksi markkinoille. Devatus tunnisti, että DeviceVault vastaisi Danfossin tarpeita erinomaisesti. DeviceVault on Devatuksen kehittämä palvelu, joka tuo selkeää lisäarvoa ohjelmistokehitykseen saattamalla fyysiset laitteet ketterästi ja tietoturvallisesti kaikkien sidosryhmien saataville, oli laitteiden ja tiimien sijainti missä päin maailmaa tahansa. 

Ratkaisuksi resurssipulaan 

Danfoss otti DeviceVaultin käyttöön ohjelmistokehitysprojektiinsa. Palveluun liitettyjen fyysisten laitteiden, laitelaboratorioiden ja niitä käyttävien tiimien määrän kasvaessa etäkäytön hyödyt moninkertaistuvat. 

Yhden fyysisen laitteen jakaminen useamman käyttäjän kesken tukee älykkäämpää resurssienkäyttöä. Vallitseva pula komponenteista rajoittaa fyysisten laitteiden saatavuutta: yhden laitteen maksimoidulla etäkäytöllä säästetään niin yrityksen kuin maapallon resursseja. 

”Ohjelmistokehityksessä testaaminen on elintärkeää, jotta ohjelmistojen toimivuudesta voidaan varmistua. DeviceVault mahdollistaa testaamisen ja laitevarianttien monipuolisen hyödyntämisen jo varhaisessa vaiheessa ohjelmistokehitystä. Kun fyysiset laitteet ovat tiimien saatavilla paikkariippumattomasti, ketterästi ja tietoturvallisesti, saadaan aikaan entistä laadukkaampi lopputuote pienemmillä kustannuksilla.”Juha Syrjälä, Product Manager, Huldin tytäryhtiö Devatus.