Asiakastutkimus antaa painoarvoa Skandinon pakkausgrafiikoihin

”Yhteistyö Huldin kanssa sujui mutkitta. Aikatauluista pidettiin kiinni, tilatut työt tehtiin toteutussuunnitelman mukaisesti ja asiakas pidettiin koko ajan prosessissa mukana. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että sovituista aikatauluista pidettiin kiinni eikä ketään tarvinnut hiillostaa saadakseen tilatun työn tuloksia aikaan.” – Emmi Lemmetty-Garcia, Yrittäjä, Skandino.

Jatka lukemista

Skandino on design biokomposiittimuovituotteiden tuottaja, myyjä ja markkinoija. Skandino on kehittänyt astiasarjan, joka on suunniteltu tukemaan lapsen itsenäisen ruokailun kehitystä turvallisesti, ergonomisesti ja ekologisesti.

Jokaisella on oikeus mukaviin ja turvallisiin ruokailuhetkiin, jos Skandinolta kysytään. Pienenä jokainen tarvitsee apua ruokailussaan, ja Skandino on ottanut tehtäväkseen tukea lapsen omatoimista ja itsenäistä ruokailua. Onnistumisen kokemukset ja iloiset ruokailuhetket perheille taataan ottamalla lapsen astiastossa huomioon lapsen tarpeet ja kehitys. Tästä syystä Skandinon astiasto kehitettiin yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa puheterapeuteista muotoilijoihin.

Jotta Skandinon astiasto myös löytää tiensä sitä tarvitsevien perheiden ruokapöytiin, sille täytyy tuottaa asianmukainen dokumentaatio sekä laadukas pakkausgrafiikka. Näiden toteuttamisen Skandino luotti Huldin asiantuntijoiden käsiin.

”Tuotteiltamme puuttuivat vielä tekninen dokumentointi, pohjamerkinnät ja pakkausselosteet. Valitsimme Huldin, koska olimme kuulleet suosituksia muilta ja kokonaispaketti vaikutti järkevältä ratkaisulta tilanteeseemme. Huldilta löytyi osaamista näiden tuottamiseen kilpailukykyisellä hinnalla.”Emmi Lemmetty-Garcia, Yrittäjä, Skandino.

Teknistä dokumentointia ja grafiikkaa

Yhteistyö aloitettiin kartoittamalla Skandinon tarpeet yhteisessä aloituspalaverissa. Skandinon astiaston erityisominaisuudet tunnistettiin tärkeiksi, sillä vastaavia ei markkinoiden muilta tuotteilta löydy. Astiaston tuote- ja pakkausmerkinnät, tuoteseloste sekä pakkausgrafiikat luotiin yhteistyössä, jossa Huldin dokumentaatio- ja muotoiluosaaminen yhdistettiin Skandinon tietämykseen alastaan. Pakkausmerkinnät muotoiltiin selkeiksi, grafiikka ymmärrettäväksi ja tuoteseloste kattavaksi. Skandino katselmoi työn edistystä viikoittain.

”Huldin vahvuus oli projektin hallintakyky. Koko ajan oli tunne, että kaikki tietävät mitä tehdään, miten tehdään ja milloin tehdään. Plussaa oli se, että tarvittaessa myös joustettiin. Ihmisinä huldilaiset olivat mukavia persoonia, keiden kanssa oli helppo työskennellä. Projektin aikana oli tunne, että olemme yhtä tiimiä koko sakki. Voin vilpittömästi sanoa, että harvoin mitkään projektit ovat sujuneet niin hienosti kuin Huldin kanssa. Kiitos!” ­– Emmi Lemmetty-Garcia, Yrittäjä, Skandino.

 

 

Asiakasymmärrys muotoilun keskiöön

Jotta dokumentoinnin ja grafiikoiden toimivuudesta voitiin varmistua, pakkausprototyyppi laitettiin testiin asiakastutkimuksessa. Asiakastarpeita tutkimalla ja kartoittamalla päästiin pureutumaan pakkausaihion jatkokehitykseen. Testaaminen ennen laajamittaista tuotteistusta antoi tilaisuuden parannella pakkausta entisestään, jotta se vastaisi asiakaskohderyhmän mieltymyksiä.

Pakkausprototyyppi esiteltiin asiakaskohderyhmän edustajille eli pienten lasten vanhemmille. Tutkimuksessa selvisi, että Skandinon astiaston tärkeimmät ominaisuudet asiakkaille olivat astiaston pitkäikäisyys, myrkyttömyys sekä kestävyys. Palautteen perusteella tuotteen kilpailuvaltit nostettiin vielä näkyvämpään rooliin pakkaussuunnitelmassa.

”Asiakastutkimus oli todella hyödyllinen. Sen avulla nostettiin tärkeitä ja relevantteja asioita esille, joita pystyimme ennen tuotteen julkaisua kehittämään helposti. Olen valmis jatkossakin toteuttamaan tutkimusta osana tuotekehitystä. Se maksaa itsensä monin kerroin takaisin, kun asiakkaille tärkeät yksityiskohdat on otettu tarkoin huomioon.”Emmi Lemmetty-Garcia, Yrittäjä, Skandino.

Maailmanmarkkinoille

Viimeistellyt tuote- ja pakkausmerkinnät, tuoteseloste sekä pakkausgrafiikat siivittävät Skandinon astiaston matkaa maailmanmarkkinoille. Päivittäistavarakauppojen hyllyille astiastoa kaavaillaan vuoden 2022 syksyksi.