BREF’n toimitilojen vuokrausprosessia kehitettiin vastaamaan digitaalisen maailman tarpeita

”Projekti toteutettiin Huldin toimesta tehokkaasti ja laadukkaasti. Ajatuksiamme kuunneltiin ja saimme hyviä toteutusehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi”, kertoi Tiia Perä, BREF’n markkinointipäällikkö, joka osallistui tiiviisti kehitysprojektiin.

Jatka lukemista

Vuosi 2020 muutoksineen heitti monelle yritykselle haasteen kyetä muokkautumaan muuttuvaan maailmanmenoon ja rajoittuneempaan kanssakäymiseen ihmisten välillä. Myös kiinteistönvälitys joutui vastaamaan tähän muutokseen, kun näyttöjä ja tapaamisia ei ollut mahdollista järjestää täysin aiemmilla malleilla.

Bureau Real Estate Finland (BREF) huomasi, että toimitilojen vuokrausprosessia piti kehittää vastaamaan muuttuvan maailman digitaalisia tarpeita. Tavoitteena oli mahdollistaa virtuaaliesittelyjen käyttö toimitilojen vuokrauksessa sekä luoda edellytyksiä ilmoitusten jouhevaan käsittelyyn. Huldin asiantuntijat pyydettiin mukaan toteuttamaan ketterää ohjelmistoprojektia, joka vastaisi havaittuihin uusiin kehitystarpeisiin. Projektin aikana huomioitiin ja tehtiin myös muita tärkeiksi havaittuja järjestelmämuutoksia ja –päivityksiä.

”Projekti toteutettiin tehokkaasti ja laadukkaasti. Ajatuksiamme kuunneltiin ja saimme Huldilta hyviä toteutusehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Lopputuloksena saimme uuden työkalun kohdeilmoitusten käsittelyyn sekä uusia toiminnallisuuksia järjestelmäämme, jotka mahdollistavat asiakkaillemme entistä paremman asiakaskokemuksen ja samalla vähentävät henkilöstömme manuaalisen työn määrää”, kommentoi Tiia Perä, BREF’n markkinointipäällikkö, joka osallistui tiiviisti kehitysprojektiin.

Jatkossa virtuaaliesittelyt ja sähköinen kanssakäyminen ovat normaali osa vuokrausprosessia

Projektin myötä kehitettyjen järjestelmämuutosten avulla

  • BREF pystyy liittämään virtuaaliesittelyjä osaksi ilmoituksia
  • Virtuaaliesittelyt näkyvät myös muissa portaaleissa, joihin ilmoitukset välitetään
  • BREF pystyy tehostamaan sähköistä kanssakäymistä päämiesten kanssa kohdetietojen pitämiseksi paremmin ajantasaisina

”Projektissa rakennetut ratkaisut ovat mahdollistaneet meille uusien markkinointimateriaalien tehokkaamman hyödyntämisen. Olemme myös tiivistäneet yhteistyötä tärkeiden sidosryhmiemme kanssa automaatiotyökalun ansiosta. Olemme saaneet yhteistyökumppaneiltamme erittäin positiivista palautetta. Myös henkilöstömme on ollut tyytyväinen työkalun käyttöön ja työskentelyn tehostumiseen manuaalisen työn vähenemisen myötä.” Tiia Perä kommentoi.

Selkeä toimintamalli ja aktiivinen yhteistyö tehosti projektin etenemistä

Projektin sujuvaa ja nopeaa käynnistymistä vauhditti asiakkaan selkeä visio tavoitteesta sekä sitoutuminen kehittämään teknisiä ratkaisuita tiiviissä yhteistyössä Huldin projektitiimin kanssa.

Projekti käynnistettiin UI/UX-workshopilla, jonka tarkoituksena oli varmistaa kaikkien osapuolten yhteinen ymmärrys toimintaympäristöstä sekä käyttäjistä, sidostahoista ja liiketoiminnallisista näkökulmista. Seuraava steppi oli käyttöliittymärautalankojen rakentaminen ja teknisten vaihtoehtojen kartoitus. Näiden avulla luotiin raamit tekemiselle, saatiin rakennettua toteutusvaihtoehdot ja työmääräarviot, sekä kerättiin alustavaa palautetta ideoiden toimivuudesta.

”Projekti toteutettiin sovitussa aikataulussa ja yhteistyö oli sujuvaa säännöllisen yhteydenpidon ansiosta. Olimme koko ajan tietoisia projektin etenemisestä ja seuraavista askeleista. Pääsimme testaamaan ja kommentoimaan uusia toiminnallisuuksia aina niiden valmistuttua.” Tiia sanoi.

Toteutusvaihe olikin pohjatyön jälkeen varsin suoraviivaista tekemistä. Toteutustyötä tehostettiin entisestään BREF’n ja Huldin yhteisillä viikkopalavereilla, joissa säännöllisesti esiteltiin aikaansaannoksia jo aikaisessa vaiheessa ja ohjattiin tekemistä yhdessä eteenpäin.

Kaiken kaikkiaan tiiviillä yhteistyöllä onnistuttiin optimoimaan ratkaisu sellaiseksi, että annetussa aikataulussa saatiin tuotettua mahdollisimman paljon lisäarvoa BREF’n liiketoiminnalle. Tästä huolimatta toteutuksen laadusta ei tingitty, vaan tavoitteeseen päästiin nopeiden ratkaisuiden ja selkeän priorisoinnin avulla.