Digitaalinen työkalu kaikille kodin remontoijille

”Projektin vaiheita on ollut mukava esitellä, kun turhien pilvilinnojen rakentelun sijaan työn jälki on ollut koko ajan vakuuttavaa. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että löysimme Huldin asiantuntijat, joiden kanssa haluamme jatkaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa”, sanoo Tikkurilan Marketing Director Ulla Mattila.

Jatka lukemista

Tikkurila Colour Master on mobiilipalvelu, jonka avulla herätät väri-ideasi eloon. Voit kokeilla erilaisia väriyhdistelmiä älypuhelimellasi lisätyn todellisuuden avulla ja saada inspiraatiota tulevaisuuden maalausprojektiisi. 

Herätä maalausideasi eloon kotisohvaltasi 

Tikkurila Colour Master tarjoaa tukea kotiremontoijien maalausprojekteihin. Colour Master mahdollistaa sen, että maalausprojektiaan suunnitteleva voi saada inspiraatiota, leikkiä väreillä ja etsiä haluamansa sävyt Tikkurilan värikokoelmista. Digitaalisen työkalun avulla voit kokeilla yllättäviäkin väriyhdistelmiä helposti ja nopeasti kotioloissa. 

Yhdessä Tikkurilan kanssa teimme värien kokeilutyökalun visiosta totta. Lopputuloksena syntyi palvelu, joka yhdistää väreistä inspiroitumisen ja niiden vaivattoman testaamisen digitaalisella alustalla. Helppokäyttöinen, Tikkurilan brändin näköinen ja tuntuinen kokonaisuus auttaa Tikkurilaa palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin, jotta kynnys maalausprojektin aloittamiseen olisi mahdollisimman pieni. 

Sukella väreihin – inspiroiva mobiilipalvelu kotimaalareille 

Tikkurila on pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan laadukkaasti tarkoin valituista raaka-aineista. Ennen yhteistyömme aloittamista Tikkurila oli tunnistanut tyhjän kohdan asiakaspolussaan. Tarve mobiilipalvelun kehittämiselle lähti asiakaskokemuksen eheyttämisestä ja asiakaspalvelun parantamisesta mobiilialustalla. 

Tikkurilalle oli tärkeää valita yhteistyökumppani, joka kykenee yhdessä heidän kanssaan rakentamaan realistisen vision palvelun kehityksestä. He vaikuttuivat kyvystämme ottaa vastuu suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yhteistyömme tavoitteena oli luoda kestävä tulevaisuuden digitaalinen kuluttajapalvelu. Palvelukonsepti toteutettiin hyödyntämällä lisätyn todellisuuden tuomia mahdollisuuksia. Mobiilipalvelun myötä Tikkurilan asiakkailla tulisi olemaan kontakti Tikkurilan värivalikoimaan ja linkki valikoituun tuotetarjontaan, joka ohjaa ja tukee maalausprojektin aloittamista. Palvelu avasi myös uusia mahdollisuuksia Tikkurilan liiketoiminnan digitalisoimiseksi. 

Käytössä koko palvelutarjoama – konseptoinnista suunnittelun ja toteutuksen kautta maaliin 

Yhteistyömme lähti liikkeelle konseptoinnista, jonka myötä loimme yhteisen vision ratkaisusta. Konseptoinnilla varmistuimme siitä, että mobiilipalvelulla täytetään asiakkaiden tarpeita toteutettavissa olevalla tavalla. Samalla lisäsimme yhteisymmärrystä projektista sekä poistimme digitaaliseen palvelunkehitykseen liittyviä epävarmuuksia osoittamalla, että se mitä luvataan, myös toteutetaan. 

Käyttäjäkeskeisen suunnittelutyön avulla varmistuimme siitä, että palvelu tulisi hyödyttämään maalausprojektia pohtivia ihmisiä ja ratkaisemaan haasteita esimerkiksi sopivan värin valinnassa. Palvelunkehitys perustui vahvasti joustavuuteen ja tulevaisuuslähtöiseen ajatteluun. Kokonaisuudesta tuli luoda sisältöjen ja toiminnallisuuksien myötä sellainen, että Tikkurilan asiakkaiden toiveet ja tarpeet palveluun liittyen täyttyvät markkina-alueesta riippumatta. Siten palvelua paitsi suunniteltiin, myös toteutettiin käyttäjäkokemus edellä. Tulevaisuudessa palvelu luo myös mahdollisuuksia esimerkiksi asiakkaan mutkattoman ostoprosessin rakentamiselle. 

Värien loistoa – lisättyä todellisuutta hyödyntävä inspiraatiotyökalu jokaisen saatavilla 

Yhteistyömme lopputuloksena syntyi Tikkurila Colour Master, joka on kansainvälisille markkinoille suunniteltu mobiilipalvelu. Palvelun avulla maalausprojektista haaveilevat voivat kokeilla värejä omalle seinälleen lisätyn todellisuuden avulla ja saada itselleen sopivia väriehdotuksia. Lisäksi Tikkurila Colour Masterin avulla käyttäjä voi inspiroitua kauden viimeisimmistä väritrendeistä sisältöartikkeleiden avulla sekä tutustua värikokoelmiin ja valikoituun tarjontaan Tikkurilan tuotteista. 

Tikkurila Colour Master on Tikkurilan avaus kuluttajapuolen mobiilipalveluiden maailmaan. Kehitystyö Tikkurilan palvelun viemiseksi digitaaliseen aikaan sai alkukipinän, jota voimme lähteä kasvattamaan edelleen. Mobiilipalvelun julkaisu ei ole palvelunkehityksen päätepysäkki, vaan jatkokehitystä tehdään seuraamalla ja ratkaisemalla käyttäjien uusia kipupisteitä. 

Lopputuloksena parasta palvelua Tikkurilan asiakkaille 

Tikkurila Colour Master -mobiilipalvelun merkittävin tulos näkyy parantuneena asiakaspalveluna Tikkurilan asiakkaille, mikä oli ratkaisu Tikkurilan tunnistamiin haasteisiin. Maalaamista pohtivia ja esimerkiksi väri- ja materiaalivalinnan kanssa kipuilevia asiakkaita pystytään nyt tukemaan entistä tehokkaammin. Uudenlaisen palvelukonseptin avulla voidaan ostopolun helpottamisen lisäksi myös rohkaista ihmisiä käyttämään värejä ja luomaan inspiraatiota. Sen myötä Tikkurila voi nyt tarjota asiakkailleen entistä parempaa ja henkilökohtaisempaa asiakaspalvelua missä ja milloin vain. 

Yhteistyömme tärkeimpiä kulmakiviä Tikkurila kuvaili kolmella sanalla, jotka olivat luottamus, osaaminen ja kommunikaatio. Läpinäkyvällä vuorovaikutuksella ja sisäisillä demoilla palvelua pystyttiin jatkuvasti parantamaan palautteen perusteella. Mobiilipalvelun kehitysvastuun myötä olemme voineet tarjota Tikkurilalle ammattitaitoa kaikissa palvelun kehityksen vaiheissa konseptoinnista UI- ja UX-suunnitteluun sekä palvelun jatkokehitykseen saakka. Tikkurilan pitkän ajan visiona onkin luoda kehitystyömme pohjalta alusta, joka soveltuu käytettäväksi muissakin Tikkurilan kehitysprojekteissa. 

Projektin vaiheita on ollut mukava esitellä, kun turhien pilvilinnojen rakentelun sijaan työn jälki on ollut koko ajan vakuuttavaa. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että löysimme Huldin asiantuntijat, joiden kanssa haluamme jatkaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa. sanoo Ulla MattilaMarketing Director, Tikkurilalta.