Kvanttitietokoneiden tuotannon kasvua teknisen dokumentoinnin avulla

“Yhteistyö Huldin kanssa oli luontevaa, ja asiantuntijat olivat päteviä ja määrätietoisia. Tekniset dokumentoijat sisäistivät tietoa heille täysin uudesta alasta todella nopeasti, mitä kunnioitan suuresti.” – Juha Vartiainen, perustajajäsen, IQM.

Jatka lukemista

IQM on Euroopan johtava kvanttitietokoneiden asiantuntija, jonka missio on valmistaa kvanttitietokoneita ihmiskunnan hyvinvointia tukemaan niin tässä hetkessä kuin tulevaisuudessa.

IQM suunnittelee ja valmistaa kvanttitietokoneita ratkaisemaan maailman ongelmia, joihin tavalliset tietokoneet eivät kykene. Kvanttiteknologia vauhdittaa keksintöjä ja läpimurtoja niin talouselämästä energiantuotantoon, lääketieteestä materiaalitekniikkaan kuin logistiikasta teknologiateollisuuteen parantaen ihmisten elämänlaatua.

Kasvattaakseen liiketoimintaansa ja nopeuttaakseen kvanttitietokoneidensa valmistusta IQM aloitti kehitysohjelman, jonka osana IQM nosti kvanttitietokoneiden asennusprosessin uudelle tasolle Huldin laadukkaan teknisen dokumentoinnin avulla.

IQM on tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatio, jolla on pitkä ansioluettelo kvanttitietokoneiden prototyyppien rakentamisesta. Huldilla taas on pitkän linjan osaamista vaativienkin tuotteiden teknisestä dokumentoinnista. Yhteistyö tuntui luontevalta, sillä IQM oli juuri kouluttamassa henkilökuntaansa ja parantamassa tuotteidensa toimitusta kansainvälisille asiakkailleen.” – Juha Vartiainen, perustajajäsen, IQM.

Teknistä dokumentointia ja kvanttiteknologiaa

Kvanttitietokoneiden alalla ei ole valmiita pohjapiirrustuksia tai tallattuja polkuja, joita seurata. Kaikki tuotteistamiseen liittyvä työ, kuten laitteiden ja valmistusprosessien suunnittelu ja testaus, luodaan tyhjästä. Sama koskee myös kvanttitietokoneiden asennuksen teknistä dokumentointia.

Huldin asiantuntijat vierailivat IQM:n tiloissa ja tutustuivat kvanttitietokoneisiin. Dokumentointia iteroitiin tiiviissä yhteistyössä Huldin esittäessä ideoita ja IQM:n antaessa palautetta. Pala palalta tekninen dokumentointi alkoi hahmottua. Säännölliset vierailut antoivat Huldin asiantuntijoille kallisarvoista käytännön tietoa kvanttitietokoneen asennuksesta.

“Asennusohjeistusta suunnitellessa johdotus sekä koneen erityisen herkät osat ja niiden käsittely täytyi ottaa tarkasti huomioon. Selkeillä ohjeilla voimme varmistaa, että kvanttitietokone asennetaan turvallisesti ja oikein riippumatta siitä, kuinka hyvin asentaja tuntee kvanttiteknologiaa. – Vesa Heikkilä, Senior visual design specialist.

Helppolukuista teknistä dokumentointia

Tiiviin yhteistyön tuloksena dokumentoitiin selkeät ja tarkat asennusohjeet. Helposti ymmärrettävä ja kohta kohdalta asennuksen läpikäyvä ohjeistus teki asennustyöstä nopeampaa ja turvallisempaa. Huldin ottaessa vastuun teknisestä dokumentoinnista IQM:n ammattilaiset pystyivät keskittymään omaan erityisosaamisalueeseensa eli kvanttiteknologian ohjelmistoihin ja sulautettuihin ratkaisuihin.

“Suprajohteisen kvanttitietokoneen asentaminen vaatii osaamista useilta eri teknisiltä aloilta, minkä takia yksittäinen asiantuntija ei pysty luomaan kattavaa systeemitason asennusohjetta. Arvostimme suuresti Huldin teknisen dokumentointia, jossa tekninen tieto kerättiin useilta asiantuntijoilta ja tiivistettiin helppolukuiseksi ja yksiselitteiseksi ohjeistukseksi.” – Juha Vartiainen, perustajajäsen, IQM.