Metso Mineralsin Lokotrack Urban vähentää kierrätysmurskauksen ympäristöhaittoja

”Meillä on Huldin kanssa hyvin avoin ja luottamukseen perustuva yhteistyö. Huldin suunnittelutiimin sitoutuminen ja joustavuus ovat olleet avainasemassa siinä, että olemme onnistuneet löytämään ratkaisut nopeasti hyvinkin haastavissa tilanteissa ”, kommentoi Metso Mineralsin Lokotrack Urban teknologiasta vastaava tuoteturvallisuuspäällikkö Juhamatti Heikkilä.

Jatka lukemista

Metso Minerals auttaa asiakkaitaan parantamaan tuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta sekä minimoimaan tuotannosta johtuvia riskejä ja haittoja. Lokotrack® Urban™ tuotesarja tulee mullistamaan murskauksen asutuilla alueilla, kuten kaupunkien keskustoissa. Melusuojattu laite alentaa merkittävästi melutasoa ja vähentää samalla pölyn määrää. Huld on ollut mukana kotelointiratkaisun kehittämisessä.

”Huldin asiantuntijoilla oli ammattitaitoista näkemystä melukoteloinnin suunnittelusta, erityisesti ovirakenteiden muoviosien osalta. Muotoilukonseptin yhteydessä saimme paljon muitakin kehitysideoita, jotka tekevät tuotteestamme entistä paremman asiakkaillemme”, kommentoi Metso Mineralsin teollisesta muotoilusta vastaava Tuomas Tuokko.

LT96 Urban pitää murskauksen pöly ja meluhaitat kurissa

Metso Minerals halusi kehittää Lokotrack® -tuotteeseen Urban -option, joka mahdollistaa murskauksen myös asutuilla kaupunkialueilla. Metson asiakkaille ympäristöluvan saanti asutusalueiden lähistöllä on usein haaste. Keskeinen tekijä ympäristöluvan myöntämisessä on työskentelystä aiheutuva melutaso. Yleisesti 85 desibelin taso on määritelty tasoksi, jolloin tarvitaan kuulonsuojausta. Ympäristömelussa raja-arvona käytetään 55dBA. Urban-malliston ratkaisu alentaa häiritsevää melutasoa laitteen ympärillä merkittävästi – tyypillisesti vaaditut suojaetäisyydet alentuvat 50-60% perinteiseen teknologiaan verrattuna.

Alhaisen melutason lisäksi Lokotrack Urban -sarjan laitteissa on tehokas pölynsidontajärjestelmä. Pöly pysyy laiteen sisällä kotelorakenteiden ja korkeapainevesisuihkutuksen ansiosta.

Hyödyt
• Jopa 60% pienempi 85 dB(A):n meluetäisyys
• Merkittävästi alentunut melutaso laitteen ympärillä
• Vähäinen ympäristöön pääsevän pölyn määrä
• Helpottaa murskausluvan saantia

Huld mukana tuotteistamassa Urbanin melukotelointia

Huld oli mukana kehittämässä jo ensimmäistä melukoteloinnin prototyyppiä vuonna 2011. Huldin asiantuntijoiden kokemuksesta ja valmistusteknisestä osaamisesta on ollut hyötyä projektin useissa eri vaiheissa. Tiivis yhteistyö onkin jatkunut protovaiheesta tuotekehitykseen ja valmistukseen asti tässä pitkäjänteisessä kehitysprojektissa.

Alkuaikoina ratkaisu muistutti lähinnä harjakattoista rakennusta ja se saikin lempinimekseen ”melumökki”. Kotelointia testattiin ainoastaan kaksi päivää, mutta jo sen avulla todistettiin, että murskausmelun merkittävä vähentäminen on mahdollista.

Kaupallisen ratkaisun löytäminen vei useamman vuoden ja tapahtui lopulta yksittäisen Metson asiakastarpeen myötä vuonna 2016. Melukotelointiratkaisu patentoitiin ja ensimmäisen sukupolven Lokotrack Urban LT106 esiteltiin Conexpossa Las Vegasissa helmikuussa 2017.

Melukotelointia lähdettiin vielä jatkokehittämään muotoilukonseptilla yhdessä Huldin kanssa. Tavoitteena oli tehokkaan melukoteloinnin lisäksi tuotteen helppo kuljetettavuus ja käyttäjäystävällisyys. Samaan aikaan tavoitteeksi otettiin melukoteloinnin kehittäminen valmistusystävällisemmäksi linjakokoonpanoa ajatellen. Syksyllä 2017 valmistui ensimmäinen muoviseen ovirakenteeseen perustuva Lokotrack Urban LT106.

Vuonna 2018 aloitettiin Lokotrack Urban LT96-projekti, jossa tehtiin samassa yhteydessä merkittävä määrä muita tuotemuutoksia melukotelointioption lisäksi. Huld vastasi käytännössä suunnitteluprojektista ja pitkälti myös valmistuksen tuesta. Tuote esiteltiin Baumassa keväällä 2019.

Metso Minerals on luottanut Huldin asiantuntijoihin jo pitkään

”Meillä on Huldin kanssa hyvin avoin ja luottamukseen perustuva yhteistyö. Huldin suunnittelutiimin sitoutuminen ja joustavuus ovat olleet avainasemassa siinä, että olemme onnistuneet löytämään ratkaisut nopeasti hyvinkin haastavissa tilanteissa ”, kommentoi Metso Mineralsin Lokotrack Urban teknologiasta vastaava tuoteturvallisuuspäällikkö Juhamatti Heikkilä.