Nopeaa ja laadukasta kehitystyötä Valmetille

”Tuloksia syntyi hämmästyttävän paljon näin lyhyessä ajassa. Huld lähestyi projektiamme systemaattisesti, ja kehitystiimi osoitti suurta motivaatiota, innostusta ja sitoutumista koko projektin ajan,” Valmetin projektijohtaja Arto Haavanlammi kiteyttää.

Jatka lukemista

Valmet on yhdessä kumppaninsa kanssa kehittänyt uutta puupohjaista 3D-tuotetta, ja projektia voisi luonnehtia kunnianhimoiseksi. Jo työn alkumetreillä todettiin, että tämänkaltaisten tuotteiden saaminen markkinoille lyhyessä ajassa olisi kriittisen tärkeää. Siksi myös tarvittavan prosessin kehittäminen ja tuotteen valmistusvaihe oli toteutettava tiukalla aikataululla.

Asiakkailta tulleen palautteen mukaan perinteiset tuotekehitysprosessit ovat liian hitaita ja kalliita. Niinpä me Huldilla päätimme ottaa haasteen vastaan ja kehittää tarvittavat ratkaisut. Suunnittelemamme prosessit ja työkalut pystyvät vastaamaan asiakkaidemme yhä tiukempiin aikavaatimuksiin. Toiveet nopeasta tuotekehityksestä ovat viime aikoina olleet erityisen ajankohtaisia, kun jo koronapandemiankin vuoksi rohkeiden ja viivyttelemättömien päätösten tarve on kasvanut entisestään.

Huldin nopean tuotekehityksen malli tarvitsi kuitenkin vielä pilottihankkeen. Kun pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Valmet ilmoitti tarvitsevansa nopeita tuloksia täysin uuden tuotantolinjan rakentamisessa, totesimme kyseisen projektin olevan täydellinen tapa testata ideoitamme ja toimia samalla kumppaniyhtiömme hyväksi.

Tulokset

Projektia aloitettaessa Valmetilla oli selkeä kuva prosessin elinkaaresta sellumassasta valmiiksi tuotteeksi. Yhtiöllä ei kuitenkaan ollut tarkkoja suunnitelmia siitä, miltä tarvittava tuotantolinja näyttäisi. Vain 17 työpäivää ja useita Valmetin kanssa käytyjä tiiviitä keskusteluja myöhemmin Huld oli määritellyt linjan mekaaniset mallit ja tuottanut niistä renderöinnit. Käsin paperille tehdyistä lukemattomista luonnostelmista oli jalostettu korkealaatuiset hahmotelmat. Projekti piti sisällään tuotantolinjan perustamisen ja tehdastilojen optimoinnin sekä kattavan taustatutkimuksen teollisen muotoilun, modulaarisuuden ja käyttäjäkokemuksen määrittämiseksi.

”On erittäin epätodennäköistä, että jokin muu insinööritoimisto olisi pysynyt tuottamaan tuloksia nopeammin tai ottanut prosessin aikana vastaan yhtiömme ideoita ja tietoa yhtä joustavasti ja kattavasti kuin Huld. Yhteistyö minkä tahansa muun toimijan kanssa olisi edellyttänyt meiltä huomattavasti kattavampaa taustatukea”, Valmetin tuotekehityksen Head of line R&D Sampo Immonen huomauttaa.

Työkalut nopeaan tuotekehitykseen

Huldin nopean tuotekehityksen työkalupakki ja itse prosessi ovat kokonaisuus, jossa yhdistyvät suunnitteluajattelu eli Design Thinking, Scrum-viitekehys ja sen hyväksi havaitut mallit sekä kattava lista niistä toimintamalleista, jotka Huld on todennut parhaiksi työskennellessään yhtenä Suomen johtavista suunnittelutoimistoista. Prosessin ja työkalujen kehitystyö on vielä alussa, mutta työtä ohjaavat ideat ovat Valmetin mukaan jo osoittautuneet hyviksi:

”Tuloksia syntyi hämmästyttävän paljon näin lyhyessä ajassa. Huld lähestyi projektiamme systemaattisesti, ja kehitystiimi osoitti suurta motivaatiota, innostusta ja sitoutumista koko projektin ajan,” Valmetin projektijohtaja Arto Haavanlammi kiteyttää.

Lisätietoja:
Lassi Sutela,