Sooma: lääkinnällinen laite helppokäyttöiseen kotihoitoon

“Huld on osoittanut erinomaisuutta, joustavuutta ja teknistä osaamista. Huldin kanssa työskentely on helppoa ja työn tulokset vastaavat laatuvaatimuksia. Huld on osoittanut olevansa arvokas ja luotettava kumppani ohjelmistokehityksessä sekä mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelussa. Soomalla arvostamme sitoutuneisuutta ja korkeaa laatua. Siksi olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhömme Huldin kanssa”, – Mika Nikander, COO, Sooma Medical.

Jatka lukemista

Sooma on suomalainen vuonna 2013 perustettu aivojen neuromodulaatioon perustuvia hoitomenetelmiä kehittävä ja lääkinnällisiä laitteita valmistava yritys.

Huld on tehnyt yhteistyötä Sooman kanssa transkraniaaliseen tasavirtastimulaatioon pohjautuvan (tDCS) kannettavan hoitolaitteen käytettävyyden kehittämiseksi. Olemme tarjonneet tukea erityisesti laajalla lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden ja standardien (IEC 60601, IEC 62304, IEC 62366, ISO 15223 ja ISO 14971) tuntemuksellamme.

Tavoitteena helppokäyttöinen lääkinnällinen laite

Sooma on kehittänyt masennuksen hoitoon tarkoitetun lääkkeettömän, heikkoon sähkövirtaan perustuvan aivojen tasavirtahoidon, Sooma Masennushoidon, sekä kannettavan ja helppokäyttöisen laitteen (Sooma tDCS), jolla hoito suoritetaan. Vuonna 2020 Sooma päätti kehittää laitteesta uudistetun version asiakkailta saatuun palautteeseen pohjautuen. Sooman tavoitteena oli helpottaa laitteen käyttöä loppuasiakkaan näkökulmasta. Päivityksessä haluttiin kiinnittää huomiota käytettävyyden lisäksi erityisesti hoitotietojen keräämisen parantamiseen. Lisäksi laitteen liitettävyyttä haluttiin parantaa sekä laitteen ulkonäköä päivittää modernimmaksi.

Sooma tDCS on monimutkainen lääkinnällinen laite, jossa on reaaliaikavaatimusten lisäksi tiukat tarkkuusvaatimukset. Kehitystyö vaati lääkinnällisten laitteiden standardien tuntemusta sekä niiden mukaista työskentelyä. Yhteistyössä Sooman kanssa, paransimme laitteen käytettävyyttä vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Uusi versio mahdollistaa myös yksityiskohtaisten hoitotietojen keräämisen. Lisäksi Sooma rakensi laitteen oman käyttöliittymän rinnalle erillisen mobiiliapplikaation.

Kaikki suunnittelupalvelut saman katon alta

Huld oli mukana jo alkuvaiheen suunnittelutyössä. Yhteistyön alussa kävimme läpi laitteen vaatimukset ja määrittelimme samalla sen toiminnallisuudet. Huldin UI/UX asiantuntijat olivat mukana varmistamassa, että työn aikana tehdään käytettävyyden kannalta oikeita ratkaisuja. Soomalle oli tärkeää, että Huld pystyi tarjoamaan osaamista kaikkiin suunnittelupalveluihin ja toimittamaan kaikki laitteeseen tarvittavat komponentit saman katon alta.

Yhteistyössä Huldin vastuulla oli sulautetun ohjelmiston, elektroniikan, mekaniikan sekä tuotantotestien suunnittelu ja kehittäminen. Sooma puolestaan vastasi mobiiliapplikaation toteuttamisesta. Ajankohta tuotteen suunnittelulle ja tuotantoon viemiselle oli haasteellinen maailmanlaajuisen komponenttipulan takia. Sen seurauksena pyrimme yhteistyössä kiinnittämään erityistä huomiota korvaaviin komponentteihin laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi.

Sooma tDCS – laadukas ja edistyksellinen kotihoitolaite

Yhteistyössä kehitetty Sooma tDCS-laitteen uusin versio on laadukas ja turvallinen hoitolaite sekä ammattilais- että kotikäyttöön. Huldin osaava tiimi tarjosi tukea suunnittelun alkumetreiltä tuotannon käynnistämiseen saakka. Kehitystyö eteni tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja avoin kommunikaatio sekä joustavuus auttoivat yhteistyön aikana eteen tulleiden haasteiden ratkomisessa.

Huld on ISO 13485 -sertifioitu ja meillä on merkittävää kokemusta lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä standardeista. Huldin lääkinnällisten laitteiden tuntemus kattaa kaikki tuotekehityksen osa-alueet alkuvaiheen suunnittelutyöstä ja käytettävyyden arvioinnista tuotannon käynnistysvaiheen tukemiseen saakka. Huldilta löytyy osaamista monelta osa-alueelta ja asiakas voi luottaa, että apua saa nopeasti.