Sovelluksen konseptointia puhevammaisille ja kielihäiriöisille – Vuorovaikutuspassi Vilo

“Yhteistyömme Huldin kanssa sujui mallikkaasti. Palvelumuotoilu ja UX-suunnittelu takasivat sen, että Vuorovaikutuspassi vastaa aidosti käyttäjiensä todellisiin tarpeisiin.” – Henna Sillanpää, perustaja, Kommunikaatio ILO.

Jatka lukemista

Kommunikaatio ILO tarjoaa kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta puhevammaisille, kielihäiriöisille ja heidän arjessaan mukana oleville ihmisille. ILOn tavoitteena on antaa onnistumisia arkeen ja vuorovaikutukseen asiakkaan yksilölliset tarpeet sekä itsemääräämisoikeudet huomioiden.

Kommunikaatio ILO halusi kehittää helppokäyttöisen sovelluksen ihmisille, jotka tarvitsevat tukea vuorovaikutukseensa arjessa. Tavoitteena oli luoda sovellus käyttäjänsä itseilmaisun välineeksi, jotta erityistarpeiset ihmiset tulisivat paremmin kuulluiksi. Vaikka samaan tarkoitukseen luotuja tuotteita löytyykin maailmalta, Suomessa sellaista ei ole.

Kun tarve Vuorovaikutuspassille oli tunnistettu, ILO valitsi kumppanikseen Huldin herättämään ideansa eloon.

Saavutettavan sovelluksen konseptointia

Tiivis yhteistyö alkoi kirkastamalla Vuorovaikutuspassin tavoitteet ja rajoitteet Huldin Design Puzzle -menetelmällä, jossa hyödynnetään ketterää palvelumuotoilua. Design Puzzlella selvitettiin Vuorovaikutuspassin sidosryhmät ja priorisoitiin tärkeimmät käyttäjäryhmät. Erillisissä työpajoissa syvennyttiin yhden käyttäjäryhmän tarpeisiin ja haasteisiin, joiden perusteella laadittiin yksityiskohtainen käyttäjäpolku. Työtä täydennettiin vastaavien sovellusten markkina-analyysilla.

”Valitsimme löydösten perusteella käyttötapaukseksi hammaslääkärikäynnin ja laadimme sille selkeän käyttäjäpolun niin fyysisessä kuin digitaalisessa ympäristössä. Huolella kartoitettu käyttäjäpolku selkiyttää käyttäjien tarpeita aidoissa käyttötilanteissa.” – Mimosa Sukanen, Service Designer, Huld.

Kun Design Puzzle oli viitoittanut tien, siirryttiin UX-suunnitteluun ja sovelluksen käytännön ominaisuuksien suunnitteluun. Erityisesti saavutettavuus nousi tärkeään rooliin konseptoidessa sovellusta kommunikaatiotukea tarvitseville ihmisille arjen, itseilmaisun ja itsemääräämisoikeuden tueksi.

”Käyttäjäkunnalla oli paljon erityistarpeita ja saavutettavuusvaatimuksia, jotka otimme huomioon tuotekonseptoinnissa. Nykypäivän tuotteissa saavutettavuuden tulee olla lähtökohtaisestikin korkealla tasolla. Perusteellisella konseptoinnilla saavutettavuus pystytään sitomaan osaksi sovellusta jo varhaisessa vaiheessa ennen koodausta.” – Lauri Kaartinen, UX/UI Designer, Huld.

Prototyyppi sovelluskehityksen tukena

Yhteistyön tuloksena Vuorovaikutuspassi Vilosta luotiin prototyyppi, jonka avulla Kommunikaatio ILO pystyi testaamaan ideaansa loppukäyttäjillä. Kokonaisvaltainen konseptointi ja varhainen testaus osoittivat selkeästi sovelluksen hyödyn ja tarpeellisuuden ja antoivat vankan pohjan Vuorovaikutuspassin jatkokehitykselle.