Sujuvaa ja kaunista dokumentointia Sartoriukselle

”Huldin kanssa työskentely on mieluisaa, sillä työn etenemisessä oleellisessa osassa on ollut luottamuksellinen yhteistyö. Yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa, ja työn jälki kaunista. Huldin työstämän dokumentoinnin avulla Sartorius erottuu kilpailijoista ja viestii brandi-ilmettä johdonmukaisesti”, kertoo Hannes Jantunen, Sartoriuksen nesteannostelutuotteiden tuotekehitysjohtaja.

Jatka lukemista

Sartorius on johtava kansainvälinen laboratorio- ja prosessiteknologiaa tarjoava yritys, jonka ydinliiketoimintaa ja -osaamisalueita ovat bioprosessit ja laboratoriotuotteet ja -palvelut.

Huld on tehnyt Sartoriuksen kanssa töitä dokumentoinnin saralla vuodesta 2017. Dokumentoinnin ulkoistaminen ammattimaiselle toimijalle on Sartoriuksen kannalta järkevää, sillä tarvittava työmäärä vaihtelee, mutta laatuvaatimukset ovat kovat; dokumentoinnin tulee täyttää lääkelaitteita koskevat viranomaisvaatimukset.

Huld on toimittanut dokumentointipalvelua ammattimaisesti ja joustavasti Huldin omalta työpisteeltä niin, että kantavana ajatuksena on asiakkaan elämää helpottava ja tukeva palveleminen.

Yhteistyö alkoi käyttöohjeiden ylläpidosta ja on syventynyt uusien tuotteiden ohjeistuksen tekemisen myötä. Työn alla on myös brändiuudistus, johon liittyen päivitetään koko tuotedokumentaatio. Dokumentoinnissa kuvitukset ja käyttöohjeen visuaalinen ilme toteutetaan Sartoriuksen uuden brändin mukaisesti. Informatiivisilla kuvituksilla Huld pyrkii helpottamaan loppukäyttäjän tuotteen käyttöönottoa ja ylläpitoa.

Hyvän loppuasiakaskokemuksen luomisessa dokumentointi on keskeisessä osassa, sillä manuaalit ja pikaoppaat saattavat olla loppukäyttäjän ensimmäinen, jopa ainoa kosketuspinta tuotteen valmistajaan. On siis tärkeää, että dokumentit ovat luotettavia, uskottavia ja yhtenäisiä yrityksen brändi-ilmeen kanssa.

”Huldin kanssa työskentely on mieluisaa, sillä työn etenemisessä oleellisessa osassa on ollut luottamuksellinen yhteistyö. Yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa, ja työn jälki kaunista. Huldin työstämän dokumentoinnin avulla Sartorius erottuu kilpailijoista ja viestii brandi-ilmettä johdonmukaisesti”, kertoo Hannes Jantunen, Sartoriuksen nesteannostelutuotteiden tuotekehitysjohtaja.

”Me Huldilla olemme kiitollisia, että saamme tehdä yhteistyötä Sartoriuksen kanssa. Ihmiset tuotekehityksessä ovat erittäin ammattitaitoisia, ystävällisiä ja yhteistyökykyisiä”, toteavat yhteen ääneen Huldin asiantuntijat Anu Liukko, Riitta Kasolli ja Emmi Helanne.

Lisätietoja
Emmi Helanne,