Tornator panostaa metsätalouden tietoturvaan

”Huld oli meille selkeä valinta tietoturvakumppaniksemme. Aiemman yhteistyömme perusteella tiesimme odottaa luonnollista ja asiantuntevaa kanssakäyntiä sekä vankkaa kokemusta.” – Mika Rieppo, Tietohallintopäällikkö, Tornator.

Jatka lukemista

Tornator Oyj on suomalainen metsäyhtiö, joka omistaa Suomen lisäksi metsiä myös Virossa ja Romaniassa. Tornatorin ydintoimintaa ovat kestävä ja vastuullinen metsätalous, metsien osto ja vuokraus sekä metsänhoitopalvelut. Se myös vuokraa käyttöoikeuksia mailtaan, kehittää tuulivoimahankkeita sekä myy laadukkaita rantatontteja ja maa-aineksia.

Digitalisaatiolla on oma osansa kestävässä metsätaloudessa. Se on esimerkiksi huomattavasti tehostanut metsäomaisuuden hallintaa. Samaan aikaan digitaaliset teknologiat ovat tuoneet mukanaan uudenlaisia vaatimuksia teollisuuden tietoturvalle. Tornator kehittää tietoturvaansa joustavasti yhdessä Huldin tietoturva-asiantuntijoiden kanssa. Kolmannen osapuolen tekemä säännöllinen arviointi auttaa seuraamaan tietoturvan nykytilaa ja tunnistamaan mahdollisia kehityskohteita objektiivisesti.

”Tornatorin kehitysprojekteihin liittyy tyypillisesti monitoimittaja-pilviympäristön turvallinen hallinnointi, jonka osalta Huldilta löytyi juuri oikeaa asiantuntijuutta arvioimaan nykytilaa ja kehitystarpeita.” – Mika Rieppo, Tietohallintopäällikkö, Tornator.

Säännöllinen ja pitkäjänteinen arviointi auttaa tunnistamaan tietoturvan tärkeimmät kehityskohteet, joihin investoiminen antaa parhaimman hyötysuhteen ja jotka tukevat liiketoiminnan jatkuvuutta.

Standardin mukaista tietoturvaa

Huld arvioi Tornatorin tietoturvaa soveltamalla ISO/IEC 27002 -standardia. Vertaamalla Tornatorin käytäntöjä viime vuonna päivittyneen kansainvälisen standardin vaatimuksiin muodostettiin ketterästi kattava näkemys tietoturvan tasosta ja kehittämistarpeista.

”Tornatorin toiminnassa näkyy tietoturvan arvostus ja siihen panostus. Tätä heijastelee niin arvioinnin tulokset kuin avainhenkilöiden tapa tarttua havaittuihin haasteisiin.” – Riku Nykänen, tietoturvakonsultti, Huld.

Säännöllinen ulkopuolisen tekemä arviointi auttaa tarkastelemaan oman organisaation tietoturvan tasoa uusin silmin. Arvioinnin tulosten perusteella Tornatorin on helppo jatkaa määrätietoista kehitystyötään myös tulevaisuudessa.

Huld tarjoaa tietoturvan arviointeja eri standardeilla kuten ISO/IEC 27001, IEC 62443 ja Katakri. Lue lisää täältä.