Valmetin teknologia korvaa pakkausteollisuuden muovituotteita suomalaisen puukuidun avulla

”Valitsimme projektin alkumetreillä Huldin suunnittelukumppaniksi aiempien hyvien kokemuksiemme vuoksi. Huldin kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin on ollut hienoa. Samalla pitkäjänteinen ja määrätietoinen tavoitteiden saavuttaminen on ollut ihailtavaa. Olemme saaneet kokonaisvaltaisen tuen projektin edistämiseen pelkän suunnittelukumppanuuden sijaan.” – Heidi Pitkänen, Business Development Manager, Valmet.

Jatka lukemista

Kestävän biotalouden edelläkävijä, Metsä Groupiin kuuluva Metsä Spring sekä maailman johtava metsäteollisuuden laite- ja konevalmistaja Valmet ovat aiemmin uutisoineet uuden 3D-kuitutuotteita valmistavan koetehtaan käynnistymisestä. Äänekoskelle noussut koetehdas tähtää täysin uuden tyyppisen 3D-kuitutuotteen kehittämiseen ja testaamiseen. Taustalla on yhtiöiden tavoite korvata maailman pakkaustarpeiden muovimateriaaleja suomalaisen puukuidun avulla.

Tulevaisuuden innovaatio

Huld on ollut mukana Valmetin suunnittelukumppanina hankkeen lähtömetreiltä saakka. Alkuvuodesta 2020 teknologian eri osa-alueita ideoitiin ja konseptoitiin systemaattisesti, jotta kokonaiskuva saatiin selville. Myöhemmin hyvin alkanut yhteistyö sai jatkoa koekoneen ja sen yksityiskohtien suunnittelulla.

Tätä yhteistyö on tarkoittanut:

  • Mekaniikkasuunnittelu
  • 3D-tulosteiden suunnittelu (design for additive manufacturing)
  • Tekniset laskennat ja virtausanalyysit
  • Käyttäjäkeskeinen teollinen muotoilu antamaan suuntaviivat yksityiskohtaiselle suunnittelulle

”Projekti on ollut erittäin mielenkiintoinen ja haastanut meitä monella tavalla. Olen ilokseni päässyt todistamaan Huldin kyvyn reagoida välillä lyhyelläkin varoitusajalla projektin tilanteiden muuttuessa”– Timo Manninen, Projektipäällikkö, Huld.

Kohti ympäristöystävällisiä pakkauksia

Vain kahden vuoden kehityksen jälkeen toimiva koekone saatettiin käyttöön Äänekoskella. Valmetilla onnistumisen taustalla on ollut prosessin, laitteen ja teknologian samanaikainen kehittäminen sekä lukemattomien muuttujien hallinta. Yhteistyökumppanina Huld on tarjonnut vastuunkantoa ja oma-aloitteisuutta tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Valitsimme projektin alkumetreillä Huldin suunnittelukumppaniksi aiempien hyvien kokemuksiemme vuoksi. Huldin kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin on ollut hienoa. Samalla pitkäjänteinen ja määrätietoinen tavoitteiden saavuttaminen on ollut ihailtavaa. Olemme saaneet kokonaisvaltaisen tuen projektin edistämiseen pelkän suunnittelukumppanuuden sijaan” kertoo Heidi Pitkänen, Business Development Manager, Valmet.

Valmistuneen koekoneen myötä yksi etappi kehitystyössä on saavutettu ja samalla laitteen jatkokehitys on aloitettu, jotta maailman pakkausteollisuuden tarpeisiin voidaan vastata ympäristöystävällisillä tuotteilla.

Mukautumiskykyä ja vastuunkantoa

Tuotekehitykselle tyypillisesti lähtötilanteessa on mahdoton arvata, millaisia haasteita projektin aikana tulee vastaan. Siksi yhteistyön kaikilta osapuolilta vaaditaan joustavuutta ja kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin. Huld on muokannut projektitiiminsä rakennetta ja asiantuntemusta tulevien tarpeiden mukaan, luoden edellytyksiä projektin onnistumiselle. Avoin ja tehokas kommunikaatio on ollut tavoitteellisen projektin perusedellytys.

”Huld on suoriutunut projektista kokonaisuutena oikein hyvin. Eteneminen on ollut ketterää ja uusiin tilanteisiin on reagoitu nopeasti. Teknisesti haastavat kohteet on pystytty toteuttamaan ja kokemukset on hyödynnetty seuraavissa iteraatioissa” sanoo Arto Haavanlammi, Development Manager, Valmet.