Pakkaussuunnittelulla harmoniaa iLOQin tuotepakkauksiin ja logistiikkaan

“Pakkaussuunnittelu on tärkeä osa meidän holistista, 360 asteen lähestymistapaa kestävyyteen. Kun tarvitsimme kumppania pakkausuunnittelumme optimointiin, tiesimme kehen ottaa yhteyttä. Meillä on pitkä ja menestyksekäs yhteistyöhistoria Huldin kanssa.” – Anne-Mari Kansanoja, Section Manager, Logistics.

Jatka lukemista

iLOQ on uranuurtaja digitaalisten ja mobiilipohjaisten lukitusjärjestelmien kehityksessä. Paristottomat järjestelmät ovat sekä turvallisia että kestäviä ja varmistavat luotettavasti päivittäisen pääsyn rakennuksiin.

iLOQin digitaalisten lukitusjärjestelmien tuoteperhe on moninainen. Jotta iLOQin pakkaamon työskentely helpottuisi ja maailman materiaaleja säästyisi, iLOQ päätti harmonisoida pakkaussuunnitteluaan. Kumppanikseen iLOQ valitsi Huldin, jonka kanssa iLOQilla on pitkä yhteistyöhistoria.

Esiselvityksestä prototyyppeihin

Työ alkoi Huldin pakkaussuunnittelijan vierailulla iLOQin logistiikkakeskuksessa. Tarkassa esiselvityksessä kartoitettiin iLOQin tuotteet ja niiden keskinäiset erot. Samalla selvitettiin, miten olemassaolevia pakkauksia voi hyödyntää ja muovinkäyttöä vähentää.

Vuosivolyymit ja eniten tuotetut variantit ohjasivat valintatyötä. Vaatimusten perinpohjaisella selvittämisellä pakkaussuunnittelu pystyttiin keskittämään juuri oikeisiin kohteisiin. Jo esiselvityksessä löydettiin helposti käyttöönotettavia ratkaisuja.

Esiselvityksen tukemana luotiin erilaisia konsepteja, joista parhaimpien pohjalta tehtiin rakennepiirroksia ja prototyyppejä pakkaussuunnittelun testaamiseksi. Projektiviestintä soljui viikkopalavereissa, ja prototypointikierroksia tarvittiin vain kaksi. Pienet muutokset ja mitoitusviilaukset hoituivat nopeasti. Pakkaussuunnittelun ohella nousi uusia tarpeita, jotka otettiin joustavasti mukaan projektiin.

”Valmistajariippumattomana tahona ideoimme pakkaussuunnittelua vapaasti pakkausteollisuuden eri alojen vahvuuksia hyödyntäen. Esimerkiksi valmistajien materiaalisuositukset ovat riippuvaisia siitä, mitä yritys itse tarjoaa. Me pystymme vapaasti suosittelemaan juuri asiakkaan tarpeeseen sopivia ratkaisuja ilman vastaavia sidoksia.” – Lauri Lindqvist, Competence lead, Huld.

Pakkaussuunnittelu logistiikan tukena

Huldin pakkaussuunnittelun ammattitaidon ja iLOQin oman tuotetiedon yhdistämisellä iLOQin pakkaussuunnittelu harmonisoitiin. Monet iLOQin tuoteperheen variaatioista sovitettiin samaan pakkauskokoon. Eri kokoiset ja malliset tuotteet saatiin istumaan samaan tilaan erilaisilla sisäosilla.

Sama pakkauskoko yksinkertaisti tuotantoa ja virtaviivaisti pakkaamista, kun eri tuotteet eivät enää vaatineet erikokoisia pakkauksia. Pakkauksissa käytetty muovi vaihdettiin samalla biomuoviin.

”Kun tuotevariaatioita on satoja, korostuu yhtenäisen pakkaussuunnittelun arvo entisestään. Pakkausnimikkeiden määrän pienentyessä myös kustannukset pienenevät. Harmonisoitu pakkaussuunnittelu näkyy jo positiivisesti iLOQin jokapäiväisessä työssä ja ympäristössä.” – Anne-Mari Kansanoja, Section Manager, Logistics.