VR FleetCare tiedolla johtamisen huipulle

“Huldin osaaminen vastaavien työpajojen vetämisestä auttoi meitä hahmottamaan kokonaisuutta paremmin ja pääsimme nopeasti lopputulokseen” kiittää Sami Kalevirta, Head of Digital Services, VR FleetCare.

Jatka lukemista

VR FleetCare on suomalainen raidekaluston kunnossapitoyhtiö. VR FleetCaren tavoitteena on kehittää IoT-teknologiaan perustuva järjestelmä raiteiden ja virtapiirien kunnonvalvontaan, jotta häiriöiden tunnistaminen sekä häiriötilanteiden ennakointi helpottuisi. Design Puzzle –konseptimme avulla Huldin asiantuntijat auttoivat tunnistamaan mahdollisuuksia siinä, miten rataympäristön tuntemusta ja tiedolla johtamista voidaan hyödyntää sen kehittämiseksi tulevaisuudessa. 

Kehitettävän järjestelmän tavoitteena on kerätä reaaliaikaista tietoa raidevirtapiirien kunnossapidon parantamiseksi. Samaan aikaan tavoitteena on myös tunnistaa eri toimijat sekä niiden rooli raidevirtapiirien kunnossapidossa. Tarkoituksena on siten ymmärtää paremmin, miten järjestelmän tuottamaa tietoa voitaisiin hyödyntää VR FleetCaren palvelutarjonnan laajentamisessa myös tulevaisuudessa.  

Design Puzzle auttaa kiteyttämään liiketoiminnan tarpeita 

VR FleetCare oli keskittynyt tuottamaan raidevirtapiirien teknistä IoT-pilottia. Huldin asiantuntijoiden apua tarvittiin selkeämmän kuvan muodostamiseksi siitä, miten tiedolla johtamista voitaisiin hyödyntää tehokkaammin koko liiketoiminnan kehittämisessä. Liiketoimintamuotoiluun keskittyvän toimintamallimme, Design Puzzle:n avulla Huldin asiantuntijat auttoivat kiteyttämään liiketoiminnan tarpeita sekä selkiyttämään tuote- ja palvelukehityksen hankkeita. Käytännössä yhteistyö toteutettiin työpajoissa yhdessä asiakkaan kanssa, joissa kokonaiskuvan muodostamiseksi oli tärkeää varmistaa hyvä tiedonkulku kaikkien osapuolten välillä. 

Ennakointi mahdollistaa parempaa raideturvallisuutta ja matkustajakokemusta 

Työpajoissa loimme yhdessä asiakkaan kanssa näkymän raidevirtapiirien kunnossapitoon, prosesseihin sekä eri sidosryhmiin. Kunnossapidon ”isoa kuvaa” rikastettiin jakamalla se ennakoivaan ja korjaavaan toimintaan sekä jälkihoitoon. Näitä vaiheita tarkasteltiin muun muassa nykytilan, haasteiden, mahdollisuuksien ja tulevaisuuden kautta. 

Työpajojen tuloksena VR FleetCarelle muodostettiin arvolupaus, jonka tavoitteena on kehittää VR FleetCaren digitaalisia palveluita ja raidevirtapiirien kunnonvalvontaa tiedolla johtamisen keinoin. Pilotin myötä tiedolla johtamisella ja ennakoivalla toiminnalla voidaan saavuttaa tulevaisuudessa tilanne, jossa korjaavan kunnossapidon osuus on pienempi kuin nyt. Tämä johtaa parempaan raideturvallisuuteen ja matkustajakokemukseen sekä vähentää mahdollisia liikennehäiriöitä. Lisäksi VR FleetCaren asiakkaat pystyvät hyödyntämään kerättyä dataa suunnitellessaan ja priorisoidessaan investointeja ja uudistuksia rataomaisuuteensa liittyen.