Toiminnallinen turvallisuus

Turvallisuuden kannalta kriittisten järjestelmien tulee täyttää standardien ja sääntelyviranomaisten asettamat tiukat vaatimukset. Autamme täyttämään nämä vaatimukset kustannustehokkaasti.

Menestystarinat

EKE-Electronics

EKE-Electronics valtasi uusia markkinoita yhdessä Huldin kanssa

Toiminnallisen turvallisuuden palvelut

Meillä on pitkä kokemus turvallisuuden ja toiminnan kannalta kriittisten järjestelmien kehittämisestä. Palvelumme pohjana ovat testatut toimintamallit, joita käytetään tuotekehityksen alkumetreiltä valmiin tuotteen sertifiointiin saakka.

Tuemme asiakkaitamme kaikissa kriittisten järjestelmien toimintavarmuuteen liittyvissä asioissa. Palvelumme kattavat kaikki tuoteprojektin osa-alueet konseptin määrittelystä valmiin tuotteen validointiin saakka. Toisinaan asiakkaamme haluavat arvioida omia valmiuksiaan kehittää turvallisuuden kannalta kriittisiä tuotteita. Autamme ja tuemme asiakkaitamme myös tässä työssä.

Suunniteltaessa ja kehitettäessä turvallisuuden kannalta kriittistä tuotetta tai palvelua – esimerkiksi jos tuotteen on täytettävä standardin IEC 61508 vaatimukset – hankkeelle tulee ensimmäiseksi luoda niin sanottu toiminnallisen turvallisuuden konsepti. Toiminnallisen turvallisuuden konsepti määrittelee tärkeimmät turvallisuusvaatimukset, ylemmän tason laite- ja ohjelmistoarkkitehtuurin sekä diagnostisen lähestymistavan.

Tiimimme ottaa tarvittaessa täyden vastuun järjestelmänne turvallisuusperiaatteiden suunnittelusta. Kokemuksemme erilaisista standardeista on kattava (esim. IEC 61508, EN ISO 13849 ja ISO 26262). Noudatamme konseptin kehittämisessä standardoitua toimintatapaamme. Siksi voimme taata, että valmis toiminnallisen turvallisuuden konsepti täyttää kaikki sille asetetut kriteerit ja myös muut asiakkaan asettamat mahdolliset vaatimukset.

Asioita, joissa olemme hyviä:

 • Toiminnallisen turvallisuuden konsepti: Toiminnallisen turvallisuuden konseptin luominen ja hiominen asiakkaan tarpeiden ja riskien arvioinnin tulosten pohjalta, tarvittavien turvallisuuden eheystasojen (SIL) määritys
 • Teknisen turvallisuuden konsepti: systeemi-, laitteisto- ja/tai ohjelmistoarkkitehtuurien laadinta; laitteistojen, ohjelmistojen ja diagnostiikan yksityiskohtaisten vaatimusten selvitys vaadittavien turvallisuustasojen (SIL) saavuttamiseksi
 • IEC 61508, EN ISO 13849 ja ISO 26262

Meidän avullamme varmistut, että tuotteesi on turvallinen ja sertifioitu. Autamme sinua suunnittelemaan toiminnallisen turvallisuuden kannalta tarvittavat toimet koko tuotteen kehityksen elinkaaren ajalle. Kaikilla turvallisuusasiantuntijoillamme on TÜV Süd Functional Safety Professional -sertifikaatti. Meidän kauttamme saat tarvitsemasi tietotaidon tarvittavien turvallisuusasiakirjojen ja menettelytapojen laadintaan.

Asioita, joissa olemme hyviä:

 • Riskianalyysit ja riskien arviointi: PHA, OHA, FFA, FHA, HazOp, HAZID jne.
 • Laitteistojen, ohjelmistojen ja järjestelmien vika- ja vaikutusanalyysit FMEA, FMECA, FMEDA
 • Vikapuuanalyysit
 • Laitteistojen luotettavuusanalyysit
 • Käytettävyysanalyysit ja inhimillisten tekijöiden analyysit (heuristiikka, tehtäväperusteiset analyysit jne.)
 • Ohjelmisto-, laitteisto- ja/tai järjestelmäturvallisuusanalyysit, turvallisuusperustelut, turvallisuuden eheystasojen (SIL) verifikaatioanalyysit

Turvallisuustiimimme tekee turvallisuusarviointeja teknisillä aloilla, joilla toiminnallisen turvallisuuden arviointi on tärkeää. Näitä ovat esimerkiksi autoteollisuus, ydinvoimalaitokset, rautatieteollisuus sekä lääketieteen tuotannonalat. Toiminnallisen turvallisuuden arviointeja tehdään kahdesta pääasiallisesta syystä. Toisaalta niillä varmistetaan, että kaikki tiettyä turvallisuuselinkaaren vaihetta koskevat toimet ja dokumentaatio on suoritettu vaatimusten mukaisesti (turvallisuusarvion esittäminen). Toisaalta arvioinnit auttavat myös ehkäisemään järjestelmästä johtuvia virheitä. Teemme toiminnallisen turvallisuuden arviointeja esimerkiksi seuraavien asiaankuuluvien standardien mukaisesti: ISO 26262, IEC 61508, EN 5012X.

Riippumattomien turvallisuusarviointipalvelujen (ISA) lisäksi teemme myös muita arviointeja ja kuiluanalyyseja, joilla tuemme asiakkaitamme seuraavilla toiminta-aloilla:

 • yleisteollisuus aloilla, joilla sovelletaan IEC61508-standardia
 • ydinvoimalaitokset (sääntely ja standardit: YVL, IEC 61513 / 60880 / 62138 / 60987 / 60780),
 • koneet ja laitteet (sääntely ja standardit: ISO 13849),
 • lääketiede (sääntely ja standardit: Direktiivi lääkinnällisistä laitteista 93/42/EEC, Direktiivi 80/181/EEC, ISO 14971, ISO 13485, IEC 62304, EN IEC 62366-1, IEC 60601-1, EN 1041),
 • autoteollisuus (sääntely ja standardit: ISO 26262, Automotive SPICE)
 • traktorit sekä maa- ja metsätalouskoneet (sääntely ja standardit: ISO25119)

Asioita, joissa olemme hyviä:

 • turvallisuuteen ja sertifiointeihin liittyvien riskien hallinta ja tuotteen teknisen laadun, eliniän ja arvon lisääminen
 • puuteanalyysit toiminnallisen turvallisuuden standardeihin nähden (IEC 61508, ISO 26262, ISO 61511 jne.)
 • järjestelmän vikatilanteiden ja riskien analyysit
 • suunnittelun arvioinnit
 • koodianalyysit
 • todentamisten ja validointien arvioinnit

Turvallisuuden kannalta kriittisen hankkeen käynnistäminen ensimmäisen kerran on aina haastavaa. Vaarana on, että hanketta ylisuunnitellaan tai että tärkeitä osa-alueita jää vahingossa huomiotta. Meillä on vuosien kokemus toiminnan ja turvallisuuden kannalta kriittisten järjestelmien kehittämisestä. Siksi olemmekin luotettava kumppani aina, kun kehitettävänä on turvallisuuden kannalta kriittinen projekti.

Turvallisuustiimimme voi ottaa projektista joko kokonais- tai osittaisvastuun. Palvelutarjontaamme kuuluvat:

 • Turvallisuusjohtaminen
 • Turvallisuusanalyysit
 • Täysi vastuu projektin todentamisesta ja validoinnista (V&V)

Asioita, joissa olemme hyviä:

 • sulautettujen järjestelmien turvallisuuskriittisten ohjelmistojen kehitys, todentaminen ja validointi (V&V) turvallisuuskonseptista tuotteen sertifiointiin saakka
 • Kokonaisvaltainen palvelu kaikilla turvallisuus- ja toiminnan kannalta kriittisillä toimialoilla:
  • Koneet
  • Ilmailu
  • Rautatiet
  • Autoteollisuus
  • Lääkinnälliset laitteet
  • Ydinvoima

Huld on FINASin akkreditoima, tyypin C tarkastuslaitos (ISA turvallisuusarviointi). Akkreditointinumeromme on I051. Teemme standardin mukaisia turvallisuusarviointeja tarkemmin määriteltynä seuraavilla erikoisaloilla: Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät (OHM) sekä Liikkuvan kaluston osajärjestelmät (RST). Arvioinnit suoritetaan seuraavien standardien mukaisesti: EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50159 ja IEC 61508. Standardi SFS-EN ISO/IEC 17020:2012 määrittelee vaatimukset erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle.

Asioita, joissa olemme hyviä:

 • standardinmukaiset itsenäiset turvallisuusarvioinnit seuraavilla erikoisaloilla: Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät (OHM) sekä Liikkuvan kaluston osajärjestelmät (RST)
 • EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50159, IEC 61508

Aiheeseen liittyvät näkymykset

Turvallisuudesta tinkiminen on iso riski teollisuudessa

Turvallisuudesta tinkiminen on iso riski teollisuudessa

Muuttunut turvallisuusympäristö luo haasteita digitalisoituvan teollisuuden toimijoille. Monella alalla mietitään, kuinka suojata tekniset järjestelmät ja kriittiset tiedot mahdollisilta uhkilta.

Konedirektiivin tarkistaminen

Konedirektiivin tarkistaminen