1

Toiminnallisen turvallisuuden palvelut

Huldilla on pitkä kokemus turvallisuuden ja hankkeiden kannalta kriittisten järjestelmien kehittämisessä. Palvelumme perustuvat testattuihin konsepteihin, joita käytetään tuotteiden konseptoinnista aina niiden sertifiointiin saakka.

Tuemme asiakkaitamme kaikissa turvallisuuden kannalta kriittisten järjestelmien toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Palvelumme kattavat kaiken konseptin kehityksestä tuotteiden validointiin. Tuemme asiakkaitamme myös erilaisissa arvioinneissa, jotka liittyvät heidän valmiuksiinsa kehittää turvallisuuden kannalta kriittisiä tuotteita.

2

Turvallisuuskonseptit

Ensimmäinen askel sellaisten turvallisuuden kannalta kriittisten tuotteiden kehittämisessä, jotka täyttävät toiminnallista turvallisuutta koskevat standardit, kuten IEC 61508, on luoda toiminnallisen turvallisuuden konseptiksi kutsuttu korkeamman tason ratkaisu. Toiminnallisen turvallisuuden konsepti määrittelee tärkeimmät turvallisuusvaatimukset, ylemmän tason laite- ja ohjelmistoarkkitehtuurin sekä diagnostisen lähestymistavan.

Huld voi ottaa vastuulleen järjestelmänne koko turvallisuuskonseptin kehittämisen. Meillä on laajaa kokemusta standardeista, kuten IEC 61508, EN ISO 13849 ja ISO 26262.  Noudatamme konseptin kehittämisessä standardoitua lähestymistapaamme, minkä ansioista tuloksena syntyvä turvallisuuskonsepti on vaatimustenmukainen ja vastaa myös kaikkia muita mahdollisia vaatimuksianne.

3

Todennus- ja validointiarvioinnit

Huldin arviointi auttaa vähentämään riskejä, parantaa teknistä laatua ja pidentää tuotteenne elinkaarta ja lisää sen arvoa. Riippumattomat tekniset järjestelmät ja ohjelmistoarvioinnit pitävät sisällään seuraavat työkokonaisuudet:

 • Järjestelmän vikatila ja riskianalyysi
 • Suunnittelun arviointi
 • Koodin analysointi
 • Testausaukkojen tunnistaminen

Todennus- ja validointipalvelun tuloksena on: Raportti havainnoista, suosituksista ja ratkaisuista sekä asiakkaan kanssa pidettävä työpaja.

4

Turvallisuusarvioinnit

Huld tekee turvallisuusarviointeja sellaisilla tekniikan aloilla, joilla toiminnallisella turvallisuudella on merkitystä. Näitä ovat esimerkiksi autoteollisuus, ydinvoimateollisuus, rautatieteollisuus ja lääketeollisuus. Toiminnallisen turvallisuuden arvioinneilla on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin niillä varmistetaan, että kaikki tiettyä turvallisuuselinkaaren vaihetta koskevat toimet ja dokumentaatio on suoritettu vaatimusten mukaisesti (turvallisuusarvion esittäminen). Toiseksi arvioinnit auttavat ehkäisemään järjestelmällisten virheiden ilmaantumista. Esimerkkejä standardeista, jotka huomioidaan toiminnallisen turvallisuuden arvioinneissa: ISO 26262, IEC 61508, EN 5012X.

FINAS on akkreditoinut Huldin tyypin C riippumattomaksi turvallisuuden arvioijaksi (ISA) ja sen akkreditointinumero on I051. Erityisesti suoritamme standardeihin pohjautuvia turvallisuusarviointeja rautateiden ohjaus-, komento- ja merkinantojärjestelmille (CCS) sekä liikkuvan kaluston osajärjestelmille (RST). Riippumattomien turvallisuusarviointien tavoitteena on arvioida, täyttääkö kohdejärjestelmä sille määritetyt turvallisuusvaatimukset ja onko järjestelmä sovellettavien standardien mukainen. Arviointeihin liittyviä standardeja ovat muun muassa EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50159 ja IEC 61508. SFS-EN ISO/IEC 17020:2012 -standardi on tarkastuslaitosten akkreditointivaatimus.

 • Riippumaton turvallisuusarviointi (ISA-laitos), rautatiet (sääntelydirektiivit ja standardit: EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50159, IEC 61508)
 • Muut arvioinnit / aukkoanalyysit:
  • ydinvoima (sääntelyohjeet ja standardit: YVL, IEC 61513 / 60880 / 62138 / 60987 / 60780),
  • koneet (sääntelyohjeet ja standardit: ISO 13849),
  • lääketiede (sääntelyohjeet ja standardit: lääkinnällisiä laitteita koskevaa direktiivi 93/42/EEC, direktiivi 80/181/EEC, ISO 14971, ISO 13485, IEC 62304, EN IEC 62366-1, IEC 60601-1, EN 1041),
  • merenkulku (sääntelyohjeet ja standardit: IEC 61508),
  • autot (sääntelyohjeet ja standardit: ISO 26262, Automotive SPICE)
  • traktorit sekä maa- ja metsätalouskoneet (sääntelyohjeet ja standardit: ISO25119)
5

Vaatimustenmukaisuuden tuki

Lääkinnällisten laitteiden kehittämiseen erikoistuneet sekä autoteollisuudessa ja energiasektorilla toimivat OEM (Original Equipment Manufacturer) -valmistajat tarvitsevat toisinaan tukea ISO 26262/ ISO 13485 / FDA / ECSS / DO178 -standardien tai muiden vastaavien säädösten vaatimien toimenpiteiden arvioinnissa.

Jos turvallisuusvaatimusten täyttämistä ei ole huomioitu kehittämisprosessissa ja turvallisuusnäkökohdat täytyy sisällyttää tuotteeseen jälkikäteen, aiheutuu tästä ylimääräistä työtä ja kuluja. Huldin turvallisuuspalvelut auttavat OEM (Original Equipment Manufacturer) -valmistajia ja toimittajia varmistamaan tuotteidensa vaatimustenmukaisuuden koko tuotekehityksen elinkaaren ajan.

6

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilösi

Timo Latvala

Business Unit Director
Intelligent Devices
+358 9 6132 86 50
timo.latvala@huld.io

Timo Latvala