Huld on Hyvän mielen työpaikka®

MIELI Suomen Mielenterveys ry on myöntänyt Huldille Hyvän mielen työpaikka® -merkin toistamiseen tunnustuksena mielenterveyttä edistävästä ja sen jatkuvaan kehittämiseen rohkaisevasta kulttuuristamme. Huldin arvot ovat inhimillinen ja rohkea, ja työyhteisömme palautteen mukaan me olemme sitä.

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on paitsi kannustin, myös työväline mielenterveyden edistämiseksi suomalaisilla työpaikoilla. Se auttaa arvioimaan, miten mielenterveys on huomioitu työpaikalla sekä tekemään tekoja mielenterveyden edistämiseksi arjessa. 

“Erityisen myönteistä Huldilla on se, että mieliystävällisen työpaikan rakentamista toteutetaan organisaation eri tasoilla. Keskustelukulttuurin vahvistaminen mielenterveyden osalta on yksi tärkeimmistä tekijöistä luoda avoimuutta. Näin voidaan vahvistaa työntekijöiden työn voimavaroja ja luottamusta siihen, että organisaatiossanne saa olla aidosti oma itsensä ja se huomioidaan myös työssä.” – Anna Nuorteva, Mieli ry. 

Mitä Hyvän mielen työpaikka® tarkoittaa Huldilla? 

Huldin tavoitteena on hyvinvoivat ja työkykyiset huldilaiset. Haluamme olla työyhteisö, jossa jokainen voi olla aidosti oma itsensä, eikä ketään häiritä tai syrjitä. Moninaisuus on rikkaus, ja hyvinvoiva työyhteisö syntyy siitä, että voi oppia ymmärtämään esimerkiksi erilaisia näkökulmia. Samankaltaisuus johtaa samanlaisiin ajatuksiin ja toteutustapoihin – harva meistä haluaisi työskennellä ja vaihtaa ajatuksia päivästä toiseen vain itsensä kanssa. 

“Maailman myllerryksessä mielenterveys ja jaksaminen voivat olla koetuksella. Osa vaatii itseltään mahdottomia, toinen on työorientoitunut, jollain siviilielämä haastaa tavalla tai toisella – koko elämänkirjo on läsnä jokaisessa työyhteisössä. Vaikka helposti ajattelemme, että jos olen hiljaa, kukaan ei huomaa, harvoin niin käy. Ihmiset aistivat toistensa tunnetiloja ja mielialoja, toiset herkemmin ja toiset vähän vähemmän. Kannustan jokaista puhumaan ajoissa omasta jaksamisestaan ja voinnistaan, sillä apua on tarjolla. Jo se, että kertoo tilanteestaan toiselle, voi olla helpottava askel oikeaan suuntaan”, kertoo Huldin henkilöstöjohtaja Susanna Pirinen. 

Mielenterveyden edistäminen työpaikalla on jatkuvia tekoja 

Huld on mukana Mielenturvaa-verkostossa, jonka tavoitteena on tehdä mielenterveydestä näkyvää huldilaisten työarjessa. Huldilla tämä tarkoittaa esimerkiksi: 

  • Viihtyisiä toimistoja, joilla työskentely tarjoaa kohtaamisia, tiedonjakoa, oppimista, tukea, naurua, seuraa. 
  • Joustavaa työaikaa, saldovapaita ja mahdollisuutta lyhennettyyn työaikaan. Nämä ovat tärkeitä arkea sekä työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista helpottavia tekijöitä. 
  • Valmentavan johtamisen periaatteiden noudattamista päivittäisessä esihenkilötyössä. Kaikki esihenkilömme ovat kouluttautuneet varhaisen välittämisen malliin sekä sen mukaisiin vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoihin. 
  • Avoimuuden ja vuorovaikutuksen tiivistämistä. Tärkeää on, että huldilaiset eivät jää esimerkiksi haasteiden kanssa yksin, vaan voivat jutella tilanteesta ja sen aiheuttamista tuntemuksista kollegoiden tai esihenkilön kanssa. 

 


Hyvän mielen työpaikka® -merkkiä ylläpitää MIELI Suomen Mielenterveys ry, joka innovoi ja toteutti merkkikonseptin sosiaali- ja terveysministeriön Hyvän mielen työpaikka -hankkeessa (2019–2020). Hankkeen tavoitteena oli kehittää suomalaista työelämää ja kansanterveyttä tarjoamalla työkaluja mielenterveyttä edistävien ratkaisujen luomiseksi työpaikoille. 

Lue lisää Hyvän mielen työpaikka® -merkistä täältä. 

Edellinen kirjoitus

Nimitysuutiset 2024 tammikuussa