Huld on Hyvän mielen työpaikka®

MIELI Suomen Mielenterveys ry on myöntänyt Huldille Hyvän mielen työpaikka® -merkin tunnustuksena mielenterveyttä edistävästä ja sen jatkuvaan kehittämiseen rohkaisevasta kulttuuristamme. Huldin arvot ovat inhimillinen ja rohkea, ja työyhteisömme palautteen mukaan me olemme sitä.

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on paitsi kannustin, myös työväline mielenterveyden edistämiseksi suomalaisilla työpaikoilla. Se auttaa arvioimaan, miten mielenterveys on huomioitu työpaikalla sekä tekemään tekoja mielenterveyden edistämiseksi arjessa.

“Merkki on osoitus Huldin sitoutumisesta työntekijöiden mielenterveyden edistämiseen ja vahvistamiseen sekä rohkaisee kehittämään työpaikan toimintatapoja ja rakenteita mieliystävällisemmiksi”, tiivistää asiantuntija Sirpa Väänänen Mieli ry:ltä.

Mitä Hyvän mielen työpaikka® tarkoittaa Huldilla?

Huldin tavoitteena on, että teemme kaiken voitavamme huldilaisten jaksamisen ja työkyvyn tukemiseksi. Lisäksi meillä on nollatoleranssi työpaikalla tapahtuvaan häirintään tai syrjintään. Siksi emme ole tyytyväisiä, jos yksikään huldilainen kokee häirintää tai syrjintää. Olemme sitoutuneet tuomaan erilaisuutta näkyväksi päivittäisessä arjessamme esimerkiksi sanoittamalla erilaisia kokemuksia ääneen ja lisäämällä tietoa monimuotoisuudesta.

“Meillä on erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa olevia ihmisiä ja koemme, että esimerkiksi johtamisen kehittäminen on tärkeä osa työssä viihtymistä ja jaksamista. Toivon, että mielenterveys olisi yhtä näkyvä asia kuin fyysinen terveys, ja että tulevaisuudessa olisi yhtä helppoa kertoa jaksamisen haasteista kuin murtuneesta jalasta. Meidän arvomme – inhimillinen ja rohkea – ohjaavat kaikkea, mitä teemme. Erityisesti huldilaisten mukaan työyhteisöämme kuvaavat arvostava puhekulttuuri, luottamus toisiimme sekä reiluus ja helposti lähestyttävyys,” kertoo Huldin henkilöstöjohtaja Susanna Pirinen.

Mielenterveyden edistäminen työpaikalla on jatkuvia tekoja

Huld on mukana Mielenturvaa-verkostossa, jonka tarkoituksena on tehdä mielenterveydestä näkyvää huldilaisten jokapäiväisessä arjessa. Huldilla tämä tarkoittaa esimerkiksi:

  • Emme pakota ihmisiä toimistoille, mutta toivotamme heidät tervetulleeksi.
  • Joustavaa työaikaa, saldovapaita ja mahdollisuutta lyhennettyyn työaikaan. Nämä ovat merkittäviä arkea ja työ- sekä vapaa-ajan yhteensovittamista helpottavia tekijöitä.
  • Valmentavan johtamisen periaatteiden noudattamista päivittäisessä esihenkilötyössä. Kaikki esihenkilömme ovat kouluttautuneet varhaisen välittämisen malliin ja sen mukaisiin vuorovaikutus- sekä ihmissuhdetaitoihin.
  • Avoimuuden ja vuorovaikutuksen tiivistämistä. Tärkeää on, että huldilaiset eivät jää haasteiden kanssa yksin, vaan voivat jutella tilanteesta ja sen aiheuttamista tuntemuksista kollegan tai esihenkilön kanssa.

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on voimassa myöntämispäivästä aina vuoden kerrallaan. Jotta merkistä saa parhaan mahdollisen hyödyn, suunnitelman toteutumista kannattaa seurata säännöllisin väliajoin. Sillä parhaat työpaikathan erottuvat sillä, että ne edistävät työntekijöidensä mielen hyvinvointia ja terveyttä kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti pyrkien jatkuvasti parempaan,” kertoo asiantuntija Sirpa Väänänen Mieli ry:ltä.


Hyvän mielen työpaikka® -merkkiä ylläpitää MIELI Suomen Mielenterveys ry, joka innovoi ja toteutti merkkikonseptin sosiaali- ja terveysministeriön Hyvän mielen työpaikka -hankkeessa (2019–2020). Hankkeen tavoitteena oli kehittää suomalaista työelämää ja kansanterveyttä tarjoamalla työkaluja mielenterveyttä edistävien ratkaisujen luomiseksi työpaikoille. 

Lue lisää Hyvän mielen työpaikka® -merkistä täältä.

Edellinen kirjoitus

Joulukuun 2022 nimitysuutiset