Tekoäly muuttaa yksilön osaamisen yrityksen pääomaksi

Tekoälyn arvioidaan vaikuttavan merkittävästi työhön muuttamalla nykyisin tuntemiemme ammattien sisältöä. Tällainen muutos on tapahtumassa myös tuotesuunnittelussa, sillä rakennesuunnittelu voidaan automatisoida tekoälyn avulla. Muutos ei kokonaan lopeta suunnittelijan työtä, vaan tulevaisuudessa insinööri luo uutta, ja automaatti skaalaa ja optimoi tunnettujen parametrien avulla määriteltyjä tuotteita.

Suunnitteluautomaatti hyödyntää tekoälyä, kun se muodostaa uuden tuotteen rakenteen. Automaatti ei yksinomaan yhdistele esisuunniteltuja osia, vaan se kykenee myös luomaan uusia rakenteita, mikä mahdollistaa yksilöllisten tuotteiden valmistusdokumentaation luomisen erittäin nopeasti perinteiseen käsityöhön verrattuna.

Tekoäly nopeuttaa koko toimitusketjua

Asiakasräätälöityjen tuotteiden tilaus-toimitusketjussa on yleensä esisuunnitteluvaihe, jossa suunnittelija tekee karkean suunnittelun tarjouksen pohjaksi. Tämän perusteella myynti tekee tarjouksen ja esittelee sen asiakkaalle, joka sitten tekee ostopäätöksen. Prosessi kestää päivistä kuukausiin ja pullonkaulana on nimenomaan ihmisen tekemä suunnittelutyö. Prosessin ei kuitenkaan tarvitsisi mennä näin.

Automatisoimalla suunnittelun myyjä pystyy jo asiakkaan luona määrittämään (yhdessä asiakkaan kanssa), millainen tuote halutaan. Kun parametrit on sovittu, saadaan saman tien valmistusdokumentaatio ja pohja hinnoittelulle. Tähän kuluu aikaa vain minuutteja. Jos määrittelyssä menee asiat pieleen, korjaaminenkin on paljon nopeampaa. Jos asiakas tilaa, on dokumentaatio valmistusta varten heti käytettävissä. Jos tilausta ei tule, suunnittelua ei olla työllistetty turhaan.

Toimitussuunnittelussa ei tarvita rokkistaroja

Tuotteen räätälöinnin pitäisi perustua rationaalisiin päättelyihin, mutta aina näin ei ole. On suorastaan harvinaista, että suunnittelija osaisi tarkasti perustella, miten kaikki yksityiskohdat muodostuvat. Käyttämällä automaattista suunnittelua joudutaan tuotteen ominaisuuksista muodostamaan joukko parametreja, joille annetaan jokin lähtöarvo. Näiden perustella tekoälyä hyödyntäen muodostetaan lopullinen tuoterakenne. Tällä menetelmällä saavutetaan tilanne, jossa tuotteen rakenne on formaalisti määritelty, eikä vain taitavien yksilöiden mielessä. Tällöin tekninen pääoma on oikeasti yrityksen hallussa yksilöiden sijaan.

Tekoäly ei korvaa insinööriä, sillä ihmistä tarvitaan edelleen luomaan uutta. Tulevaisuuden insinöörit muodostavat uutta säännöstöä automaattien käyttöön.

Teksti: Lassi Sutela

Tule kuuntelemaan lisää suunnitteluautomaatiosta 31.8.2018 RD Forumiin (Vaasa)

Aika: 31.8.2018, klo 8.30-12.00
Paikka: Wärtsilä-Sali, VYY, Yliopistonranta 5,Vaasa

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan seminaariin