IEC 61508 -standardin hyödyntäminen ydinvoima-alalla

Ydinvoima-alan instrumentointi- ja säätöjärjestelmien ja laitteiden luvitus ja hyväksyntä on perinteisesti ollut erittäin kallista ja aikaa vievää. Suomessa syynä on osittain ollut se, että säädökset vaativat järjestelmiltä ydinvoima-alan erityisstandardien noudattamista (esim. IEC 61513, IEC 62138, IEC 60880 ja IEC 60987). Järjestelmien standardinmukaisuuden osoittaminen on vaikeaa, minkä vuoksi toimittajien into osallistua ydinvoima-alan hankkeisiin on hiipunut.

Suomalaiset ydinvoima-alan toimijat ovat kuitenkin ryhtyneet toimiin hyväksyntäprosessien yksinkertaistamiseksi. Ydinvoima-alaa Suomessa säätelevä Säteilyturvakeskus eli STUK on hiljattain päivittänyt vaatimuksiaan. Nyt eräiden muidenkin teollisuudenalojen standardeja voidaan myös hyödyntää hyväksyntämenettelyissä. Suomalaiset ydinvoima-alan laitokset käynnistivät yhdessä STUKin kanssa KELPO-projektin, joka tähtää hyväksyntämenettelyjen uudistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Tavoitteena on myös mahdollistaa standardoitujen, sarjavalmisteisten laitteiden ja komponenttien hyödyntäminen alemman turvallisuusluokan kohteissa. KELPO-projektin tavoitteena on myös luoda yhteinen digitaalinen alusta energiayhtiöiden käyttöön, yhtenäistää hyväksyntämenettelyjä ja vähentää tarpeettomia hyväksyntäyrityksiä.

Näiden edistysaskelten ansiosta yleisen IEC 61508 -standardin mukaisia laitteita on nyt mahdollista hyödyntää alemman turvallisuusluokituksen kohteissa, kuten esimerkiksi suomalaisten ydinvoimalaitosten nykyaikaistamisprojekteissa. Yleisen IEC 61508 -standardin pohjalta on jopa mahdollista määrittää instrumentointi- ja säätöjärjestelmän kehityksen koko elinkaari.

Ydinvoima-alan asiantuntijat eivät ehkä vielä ole täysin tottuneita IEC 61508 -standardin käyttöön. Ei tulekaan unohtaa, että IEC 61508 eroaa ydinvoima-alan erityisstandardeista jonkin verran. Ainakin seuraavat seikat tulee huomioida:

  • Turvallisuuden eheystasot: Ydinvoima-alan erityisstandardit eivät määrittele eri SIL-tasoja, vaikkakin tasoajattelua sovelletaan myös ydinvoimateollisuudessa.
  • Tekniikat ja toimenpiteet: IEC 61508 sisältää listan tekniikoista, joita tulee käyttää turvallisuuden elinkaaren eri vaiheissa. Ydinvoima-alan erityisstandardeissa ei yksitulkintaisesti mainita, mitä tekniikkaa kulloinkin tulee käyttää.
  • Organisaatio: IEC 61508 edellyttää, että turvallisuusjohtamisen vastuualueet on määritelty. Yleensä tämä tehdään nimeämällä turvallisuusjohtaja.
  • Toiminnallisen turvallisuuden arviointi: Erilaiset tarkistukset, auditoinnit ja arvioinnit ovat toki käytössä myös ydinvoima-alalla, mutta ydinvoima-alan erityisstandardit eivät edellytä minkäänlaista kaikenkattavaa, järjestelmän suunnittelun suhteen erillistä toiminnallisen turvallisuuden arviointia.

Huldilla on kokemusta IEC 61508 -standardin hyödyntämisestä useilla eri aloilla mukaan lukien ydinvoima-ala. Me autamme toiminnallisen turvallisuuden johtamisessa ja teemme itsenäisiä turvallisuusarviointeja. Lue lisää Huldin Toiminnallisen turvallisuuden palveluista.

Teksti: Jussi Lahtinen

Edellinen kirjoitus

License to Lead