Kiertotalous – puheista tekoihin

Kirjoittaja: Jenni Tähtinen
Huld Leader

Syyskuun HuldTV:ssä käsiteltiin kiertotalouden mahdollisuuksista kestävään liiketoimintaan. Keskusteluissa korostui selkeästi se, että niin globaalisti kuin paikallisesti ollaan tilanteessa, jossa yritysten on muutettava liiketoimintamallejaan. Tämä muutostarve johtuu esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja vallitsevasta resurssipulasta. Pelkkä prosessien tehokkuuden parantaminen ei enää riitä, vaan nyt kilpailukykyä on haettava aggressiivisemmin. Ne yritykset, jotka uskaltavat olla kiertotalousasioiden kärjessä, tulevat menestymään.

Yrityksissä ollaan monessa eri vaiheessa, kun ajatellaan kiertotalouden tuomista osaksi liiketoimintaa. Paljon puhutaan kestävästä kehityksestä ja vihreämmistä valinnoista, mutta milloin ollaan valmiita siirtymään puheista tekoihin? On selvää, että tulevaisuudessa investointiyritykset ja sijoittajat keskittyvät yhä enemmän ja enemmän kestävämpiin ratkaisuihin. Esimerkiksi taloudellista tukea saavat ennemmin ne yritykset, jotka jollain tavalla edistävät kiertotaloutta. Sijoittajat voivat nähdä isona riskinä sen, mikäli suunnitelmia hiilineutraaliudelle ei ole. Lähde: Nordea ESG-riskit

Start-upit ja uudet yritykset ovat ketterämpiä ottamaan käyttöön kiertotalouden liiketoimintamalleja heti toimintansa alussa. Isompien yritysten toimintojen muuttuminen vaatii enemmän sisäistä ajatusmallin muutosta sekä myös taloudellisia resursseja. Toisaalta isojen yrityksienkin on pakko miettiä kestävän kehityksen asioita pysyäkseen maailman mukana. Usein ratkaisu on lähteä liikkeelle pienemmistä osa-alueista ja asia kerrallaan kehittää toimintaa lähemmäs kohti kestävän kehityksen tavoitteita.

Mistä lähteä liikkeelle?

Mikäli suoria ideoita ei liiketoimintamallien pohjalta tule, voi avuksi ottaa erilaisia viitekehyksiä. Kiertotaloudessa puhutaan monesti 3R viitekehyksestä, jonka voi ottaa pohjaksi sekä yksilön että yrityksen kiertotalousajattelun lisäämiseksi.

3R viitekehyksestä on myös johdettu 9R-strategiamalli, joka käsittää tarkemmin toimintoja älykkäämpään tuotteen valmistukseen ja käyttöön, tuotteen ja sen osien käyttöiän pidentämiseen sekä materiaalien järkevämpään käyttöön. Nämä viitekehykset auttavat sekä yksilöä, että yritystä ottamaan seuraavan askeleen lineaarisesta mallista kohti kiertotaloutta. Lisää 9R-mallista voit lukea täältä.

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien ideoinnissa suurin haaste on jumiutuminen vanhaan ajatusmalliin. Yksin toimimisen sijaan, kiertotalous vaatii suunnitelmallista yhteistyötä yrityksen koko arvoketjun matkalta. Hyviä esimerkkejä palvelupohjaisten kiertotalouden liiketoimintamallien toimivuudesta todellisessa maailmassa löytyy mm. Ellen MacArthur Foundation sivustolta sekä Sitran kiertotalouden kiinnostavimmat-listalta.

Tämän blogisarjan aiemman osan pääset lukemaan täältä.

Herättääkö aihe ajatuksia? Meiltä Huldilta saat apua ideoiden kirkastamiseen ja toteuttamiseen.

Yhteystiedot
Kosti Niemelä
kosti.niemela@huld.io
+358 407660654

Edellinen kirjoitus

Konedirektiivin tarkistaminen