Train the Brain – Sertifioitu Scrum Master

Kirjoittaja: Anu Liukko
Visual Design Specialist

Train the brain! – Aktivoi aivojasi! Me Huldilla olemme sitä mieltä, että on tärkeää kehittää osaamistasi. Kouluttautuminen ja oppiminen on luonnollinen osa työtä ja elämää. Tämän vuoksi haluamme kannustaa huldilaisia oppimaan uusia asioita. Tässä on yksi esimerkki kuinka työntekijämme on hyödyntänyt Huldin tarjoamaa mahdollisuutta oman osaamisensa kehittämiseen.

Scrum on viitekehys, joka auttaa ihmisiä, tiimejä ja organisaatioita tuottamaan arvoa ratkaisemalla monimutkaisia ongelmia joustavasti. Osallistuimme Scrum Master- koulutukseen Helsingissä, jotta saisimme syvempää ymmärrystä ketteristä projekteista, sekä itseohjautuvien ja eri osastoista koostuvien tiimien johtamisesta.

Reaktorin järjestämä kaksipäiväinen koulutus sisälsi yksin tehtäviä ennakkotehtäviä, ryhmätyöskentelyä muiden osallistujien kanssa kurssin aikana ja sen jälkeen, sekä verkossa tehtävän kokeen. Nämä hyväksytysti suoritettuna oikeuttavat CSM®-sertifikaattiin.

“Mainitsin Huld leaderilleni Emmille, että olisin kiinnostunut kehittämään osaamistani ja taitojani. Olin kuullut paljon Scrum’ista ja olin utelias tietämään mistä siinä on kyse. Yhdessä Emmin kanssa tutkimme hieman asiaa ja Scrum Master -kurssi tuntui antavan käytännön työkaluja ketterien projektien hoitamiseen. Päätimme ilmoittautua Scrum Master -kurssille. Scrum tarjoaa tavan lähetyä jokapäiväistä työskentelyäni asiakasprojekteissa. Scrum Masterin pätevyys vahvistaa osaamistani asiakasprojekteissa ja tarjoaa ymmärrystä siitä, kuinka saada monimutkaiset projektit ja eri osastoista koostuvat tiimit toimimaan.”Anu Liukko, Visual Design Specialist, Huld

Scrum tarvitsee Scrum Masterin luomaan ympäristön, jossa:

  1. Tuoteomistaja järjestää kompleksisen ongelman ratkaisemiseen tarvittavan työn tuotteen kehitysjonoon.
  2. Scrum-tiimi tuottaa sprinttiin valitsemastaan työstä arvoa tuottavan lisän.
  3. Scrum-tiimi ja sen sidosryhmät tarkastelevat tuloksia ja mukauttavat sen pohjalta seuraavan sprintin toimintaa.
  4. Toistetaan kohtia 1-3

Scrumin menestyksekäs käyttö riippuu myös sen viiden arvon omaksumisesta:

  • Sitoutuminen
  • Keskittyminen
  • Avoimuus
  • Kunnioitus
  • Rohkeus
Copyright © 2020 SCRUM ALLIANCE®, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Cynefin on konseptuaalinen viitekehys, jota käytetään päätöksentekoon. Scrum-yhteisö hyödyntää Cynefiniä selittääkseen miksi Scrum tuntuu toimivan niin hyvin monissa tuotekehitys- ja ohjelmistokehitysprojekteissa. Se auttaa tunnistamaan eri tyyppisiä tilanteita ja sen avulla voidaan arvioida, mitkä menetelmät toimivat parhaiten eri toimintaympäristöissä. Kaikki tilanteet eivät ole samanlaisia ja tämä viitekehys auttaa määrittämään minkälaisia toimia kaivataan kuhunkin tilanteeseen tai ongelmaan.

The Cynefin Framework,  käyttö Dave Snowdenin luvalla.

”Valitsimme Scrum Master-kurssin muiden vaihtoehtojen joukosta, koska olin kiinnostunut Scrumista yleisellä tasolla ja halusin selvittää, voisimmeko hyödyntää sitä Teknisen viestinnän osastolla. Meitä myös kiinnosti voisiko Scrum tarjota meille myös hyviä käytäntöjä projektien toteutuksessa. Kurssin sisältö oli erinomainen. Kurssilla käytiin sopivasti läpi teoriaa, sekä käytännön harjoitteita. On hyödyllistä ymmärtää Scrumin viitekehys ja pidin erityisesti siitä, kuinka ryhmissä työskenneltiin järjestelmällisesti. Mielestäni ryhmätyöskentelyn painottaminen oli myös hyvä asia. Toistettavat asiat, kuten päivittäispalaverit, jälkipalaverit ja valmiin määritelmä, ovat käytäntöjä, jotka voitaisiin ottaa käytöön meidän projekteissamme.” – Emmi Helanne, Huld leader, Technical Communication