Huldin arvioinnilla tietoturvaa Swegonin älykkääseen ilmanvaihtojärjestelmään

”Huldilla oli juuri oikea osaaminen ja ymmärrys, joilla saimme varmistettua 100 % tietoturvallisen järjestelmän asiakkaidemme käyttöön.” – Lars Norrdal, Director Product Management and Business Development, Swegon.

Jatka lukemista

Swegon tarjoaa ratkaisuja ilmanvaihtoon, lämmitykseen, jäähdytykseen ja olosuhteiden optimointiin sekä niihin liittyviä palveluita ja teknistä tukea. Swegonille on sydämenasia panostaa tuotteissaan laatuun, kestävyyteen ja ympäristöön.

Viimeisimpänä palvelunaan Swegon on alkanut kehittää älykästä ilmanvaihtoteknologiaa erilaisiin sisätiloihin aina kodeista kiinteistöihin. Swegonin uudessa Genius-ilmanvaihtosarjan pilvipalvelussa ilmanvaihdosta ja sen toiminnasta kerätään dataa, jonka avulla voidaan esimerkiksi ajoittaa huollot ja optimoida laitteiston energiankulutus. Sekä käyttäjä että Swegonin palvelun ylläpitäjä pystyvät hallinnoimaan sisäilmaa etänä, kun tarve niin vaatii.

Tietoon perustuva käyttö ja huolto tukee älykkäitä ja kestäviä valintoja läpi ilmanvaihtolaitteiston elinkaaren aina asentamisesta käyttöön ja vaihtoon. Pilvipalvelu kaiken tiedon keskuksena palvelee niin itse käyttäjää kuin toimittajaa ja huoltajaa.

Tietoturvallista älykkyyttä

Tiedonkeruun mukana tulee kantaa myös vastuu palvelun tietoturvallisuudesta. Swegon tilasi Huldilta teknisen tietoturva-arvioinnin varmistuakseen siitä, että fyysinen ilmanvaihtolaite ja sen pilvipalvelu ja mobiilisovellus sekä tietoliikenne ja tiedon säilytys kattavat kaikki tietoturvatarpeet.

”Asianmukaisella tietoturvatasolla varmistetaan, että palvelu on paitsi toimiva, myös luotettava. Tietoturvan yleisen ymmärryksen lisääminen ja tietoisuuden kasvattaminen vaikuttavat positiivisesti niin itse kartoitettavaan palveluun kuin myös yrityksen tuleviin kehityshankkeisiin.”Teemu Avellan, Security consultant, Huld.

Tietoturvan auditoijan täytyy olla tuotekehitystyöstä ulkopuolinen, riippumaton taho. Tällöin saadaan kattavammin kartoitettua järjestelmän mahdolliset haavoittuvuudet ja parannuskohteet. Huldilla on osaamista, ymmärrystä ja kokemusta teollisuuden toimijoiden luotettuna tietoturvakumppanina. Swegon ja Huld ovat jo aiemmin tehneet yhteistyötä tuotekehityksen saralla.

Arviointi parantaa tietoturvaa

Arviointi alkoi kartoituksen laajuuden ja testausmenetelmien määrittelyllä. Arviointiin valittiin fyysisen laitteen ja mobiilisovelluksen sekä niiden rajapinnan tietoturvallisuuden testaus. Arviointi vaati useamman eri elementin yhdistämistä. Ilmanvaihtolaitteen eri käyttäjillä aina asiakkaasta asentajaan ja Swegonin ylläpitoon on erilaisia tietoturvatarpeita, jotka auditoinnissa täytyi ottaa huomioon.

Arvioinnin loppuraporttiin koottiin sekä löydöt että suositukset ja tarvittavat toimenpiteet tietoturvan parantamiseksi. Tarpeet priorisoitiin tulevaa työtä ohjaamaan. Kaikki tietoturvan eteen tehty työ palvelee niin itse Swegonia kuin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Älykäs, ympäristöystävällinen ja tietoturvallinen ilmanvaihto on osa Swegonin koko liiketoiminnan murrosta, joka muovaa yritystä kohti yhä älykkäämpää ekosysteemiä.

”Yhteistyömme oli sujuvaa, ja Huldin asiantuntija oli aina tavoitettavissa. Huldilla on ymmärrystä toimivan ja tietoturvallisen palvelun kehittämisestä ja sen testaamisesta niin, että osakomponentit ja käyttäjäryhmät tulevat huomioitua.”Lars Norrdal, Director Product Management and Business Development, Swegon.