Kattokeskus luottaa Huldiin digitaalisen palveluliiketoiminnan kehittämisessä

“Huldin tiimi osoitti vahvaa asiantuntemusta ja sitoutumista koko projektin ajan. He ymmärsivät syvällisesti liiketoimintamme tarpeet ja osasivat soveltaa digitaalisia ratkaisuja tukemaan näitä tarpeita. Yhteistyö oli saumatonta ja tehokasta alusta loppuun.” – Samuli Riihimäki, Laatu- ja kehitysjohtaja, Kattokeskus. 

Jatka lukemista

Kattokeskus on vuonna 1997 perustettu perheyritys, joka toteuttaa kattoremontteja ja -huoltoja sekä aurinkopaneelien asennuksia. Kattokeskuksen juuret ovat perinteisissä suomalaisissa timpurin ja peltisepän taidoissa, jotka tänä päivänä yhdistyvät moderneihin työskentelytapoihin, korkean laadun vaalimiseen sekä alan uusien innovaatioiden hyödyntämiseen asiakkaiden parhaaksi. 

Kattokeskuksen tavoitteena oli kehittää digitaalista palveluliiketoimintaa asiakaskokemuksen parantamiseksi. Huldin asiantuntijat tarjosivat tähän strategista tukea yhdistäen palvelumuotoilun ja teknologiatietämyksen keinot.  

Digitaalinen palvelukokemus on avain erottautumiseen 

Kattokeskuksen tarpeena oli erottautua varsin perinteisellä ja vahvasti kilpailulla toimialalla. He olivat jo ottaneet ensiaskeleet digitalisaatiossa, mutta halusivat nyt hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia täysvaltaisesti.  

Yhteistyössä keskeistä oli päästä lähemmäksi asiakkaita digitaalisten ratkaisuiden avulla. Kuluttajat ovat tottuneet asioimaan arjessa digitaalisissa kanavissa, joten tarvittiin suunnitelma, jonka avulla Kattokeskus pystyisi palvelemaan asiakkaitaan oikea-aikaisesti. Lisäksi Kattokeskus halusi hyödyntää tiedolla johtamista oman toimintansa tehostamiseen ja erottautumiseen rakennusalan kilpailijoista. 

”Yhteistyöprojektimme Huldin kanssa oli erinomainen kokemus, joka osoitti digitalisaation potentiaalin liiketoimintamme kehittämisessä. Projektin tarkoituksena oli selvittää, miten digitaaliset ratkaisut voisivat tulevaisuudessa tukea Kattokeskusta strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.” Samuli Riihimäki, Laatu- ja kehitysjohtaja, Kattokeskus.  

 

Tarpeiden selvittämisestä konkreettiseen suunnitelmaan 

Projektin alussa selvitettiin Kattokeskuksen nykyinen tilanne, haasteet ja mahdollisuudet. Kattokeskuksen omaa strategiaa täydennettiin muun muassa sidosryhmien sekä ekosysteemien tunnistamisella. Kehitysprojektin viitekehys perustui Design Thinking –työmenetelmiin ja iteratiiviseen työskentelyyn, jota tutkailtiin kolmen periaatteen avulla: 

  1. Markkinan imu
  2. Tekninen toteutettavuus
  3. Liiketoimintapotentiaali  

Kattokeskus sitoutti omaa henkilöstöään eri toiminnoista ideointityöpajoihin. Työpajoissa käsiteltiin erilaisia digitalisaatiomenetelmiä ja pohdittiin sopivimpia keinoja niiden hyödyntämiseksi yrityksen toiminnassa. 

Lopputuloksena digitalisaation tiekartta 

Design Puzzle -kehittämisprojektin tuloksena syntyi Kattokeskuksen digitalisaation tiekartta, priorisointimatriisi, yksityiskohtainen toimenpidetaulukko sekä loppuraportti. Näiden avulla Kattokeskus pääsi jatkamaan liiketoiminnan kehittämistä.  

“Projektin myötä saimme konkreettisia ehdotuksia ja ideoita, joiden uskomme olevan tulevaisuudessa merkittäviä liiketoimintamme kannalta. Digitalisaation avulla pystymme parantamaan toimintamme tehokkuutta, nopeuttamaan viestintää ja parantamaan asiakaskokemusta. Huldin innovatiiviset ratkaisut ja ammattimainen lähestymistapa olivat avainasemassa tässä projektissa.” Samuli Riihimäki, Laatu- ja kehitysjohtaja, Kattokeskus.