Digitaaliset palvelut ja ohjelmistot

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilulla autamme muotoilemaan ratkaisuja ja käyttäjäkokemuksia siten, että ne vastaavat asiakkaasi vaatimuksiin ja tarpeisiin. Palvelumuotoilumenetelmämme on holistinen tapa kehittää tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisellä tavalla.

Palvelumuotoilu -menetelmämme on holistinen tapa kehittää tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisellä tavalla. Asiakkaiden, sidosryhmien, liiketoiminnan ja teknologian ymmärtäminen ovat kaikki toimintamme keskiössä, kun kehitämme mielekkäitä ja arvokkaita palveluita. Hyödynnämme palvelumuotoilun menetelmiä arvokkaan asiakasymmärryksen saavuttamisessa, uusien mahdollisuuksien löytämisessä liiketoiminnalle ja palveluille, olemassa olevan tarjonnan kehittämisessä sekä strategisen edun luomisessa käyttäjäkokemusta parantamalla.

Mitä on palvelumuotoilu?

Loppukäyttäjän näkökulmasta myös tuotetta voidaan pitää palveluna. Mieti esimerkiksi mobiilisovellusta, jolla varataan hotellihuoneita – vaikka mobiilisovellus on tuote, loppukäyttäjän näkökulmasta se on myös tapa suorittaa tehtävä, eli hotellin varaaminen. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan ratkaisujen ja käyttäjäkokemuksen muotoilua siten, että ne vastaavat asiakkaan vaatimuksiin ja tarpeisiin käyttäjäkeskeistä menetelmää hyödyntäen.

On edullisempaa korjata virhe ennen kehitysvaihetta

Palvelumuotoilun aikana konseptin toteutettavuutta ja kannattavuutta tutkitaan teknisestä, liiketoiminnallisesta sekä loppukäyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Tämä auttaa paikantamaan kriittisiä virheitä jo alkumetreillä, keskittymään lisäarvon tuomiseen asiakkaalle ja lyhentämään sekä tuotteiden että palvelujen markkinoilletuontiaikaa.

Paras ratkaisu syntyy osallistamalla

Kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien osallistuminen takaa moniperspektiivisen lähestymistavan. Keskitymme laajentamaan ideointia yhden osaston ulkopuolelle ja keräämään ideoita ja palautetta eri piireistä. Näin vältymme siltä, että asioita tarkastellaan vain yhdestä näkökulmasta.

Loppukäyttäjän asettaminen keskiöön takaa erinomaisen käyttäjäkokemuksen

Palvelumuotoilumme perustuu loppukäyttäjien tarpeisiin. Tämä mahdollistaa mielekkäiden, haluttavien ja käyttäjien toivomien innovaatioiden tuottamisen. Kun keskitymme asiakkaan näkökulmaan alusta alkaen, varmistamme, että tuote on haluttava ja tuo lisäarvoa loppukäyttäjälle.

Kokonaiskuvan ymmärtäminen

Asiakkaiden tarpeet ja soveltuvat ratkaisut ovat usein aluksi epäselviä ja monimutkaisia. Palvelumuotoilu muuttaa prosessin monimutkaisesta yksinkertaiseksi tuottaen toteutettavia ominaisuuksia, joita voidaan testata ja joista voidaan luoda prototyyppejä.

Kuuden viikon palvelumuotoiluprosessi

Design Puzzle -prosessimme selventää hankkeesi kohteet ja liiketoiminnan mahdollisuudet, luo siitä tarkan toiminnallisen sekä teknisen kuvauksen ja antaa todistetun hyväksynnän käyttäjäkokemuksesta. Vaikka prosessin kesto on yleensä vain kuusi viikkoa, saat riittävän selkeyden jatkaaksesi PoC- tai prototyyppivaiheeseen pienemmällä riskillä ja epävarmuudella.

Huldin palvelumuotoilumenetelmät voivat olla avuksesi, kun:

  • Kehität uutta tuotetta tai palvelua (konkreettista tai digitaalista)
  • Haluat uudistaa sisäisiä prosesseja
  • Tuotteesi tai palvelusi suunnittelu kaipaa päivitystä
  • Haluat parantaa käyttäjäkokemusta

Huldin palvelumuotoilumenetelmät takaavat:

  • Innovatiiviset ja kustannustehokkaat tuote- ja palveluratkaisut
  • Suunnitteluratkaisut, jotka täyttävät tavoitteet
  • Lyhyen markkinoilletuontiajan
  • Projektit, joissa on pitävä aikataulu ja budjetti
  • Avun monimutkaiseen ratkaisusuunnitteluun

Menestystarinat

Pirha

Pirha – helppokäyttöiset verkkosivut UX- ja UI-suunnittelulla

Vaasan Sähkö

Vaasan Sähkön mobiilisovellus tuo energia-asiat lähemmäs arkea

Hilla Group

Joustavaa käyttö­liittymä­suunnittelua Hilla Groupin verkko­palveluille

Lomaunelmia

Käyttäjäkeskeinen sovelluskehitys synnytti Lomaunelmia-verkkopalvelun ennätysajassa

Suunto

Kuka tahansa voi nyt suunnitella Suunto-älykelloihin yhteensopivia sovelluksia – SuuntoPlus™

ABB

ABB tutkii yhdessä Devatuksen kanssa DeviceVault-teknologian potentiaalia fyysisten laitteiden etäkäytössä

Aiheeseen liittyvät näkymykset

Tekoälyn todellinen voima – paneelikeskustelu Teknologia 2023-messuilla 9.11.

Tekoälyn todellinen voima – paneelikeskustelu Teknologia 2023-messuilla 9.11.

Tekoäly tyhmentää sinua. Ainakin, jos et halua nähdä vaivaa. AI:sta on luvattu järjen jättiläistä, joka tulee tehostamaan työntekoamme ja arkista elämäämme. Toisaalta pelätään, että se vie työt altamme, koska teknologialla höystetty kone tekisi työt paremmin.