Postin jakeluautoihin tehokkaat ja helppokäyttöiset uudet jakelutelineet

”Huldin asiantuntijoiden ehdotukset uusiksi telineiksi olivat luovia ja innovatiivisia. Projekti myös valmistui luvatussa ajassa, joka oli varsin lyhyt. Kentältä tullut palautekin on ollut kannustavaa: postinjakajien mukaan uusi teline on ollut jopa paras heidän koskaan käyttämänsä”, Postin hankepäällikkö Kari Tuomola

Jatka lukemista

Postin jakelu asiakkaille on mullistumassa uuden teknologian ja älykkään lajitteluautomaation myötä. Postia lajitellaan yhä enemmän automaattisesti, eli lehdet ja kirjeet tulevat jakajalle valmiiksi lajiteltuina nippuina. Siksi myös postin käsittelyä jakeluautojen sisällä oli kehitettävä.

Posti pyrkii jatkuvasti kehittämään ja tehostamaan lajittelu- ja jakelutoimintojaan. Nykyisin jaettava posti tulee postinkantajalle yhä useammin valmiiksi lajiteltuina nippuina. Alkulajittelu tehdään joko automaattisessa lajittelukoneessa tai jo kustantajan omassa painossa. Jos painetussa lehdessä tai mainoslehtisessä on valmiiksi merkitty osoite, se voidaan lajitella koneellisesti Postin jakelukarttojen ja -listojen mukaisesti. Nykyisin tällaiset valmiit postiniput siirretään sellaisenaan suoraan jakeluautoon, josta postinkantaja sitten reitillään valitsee kuhunkin osoitteeseen tai laatikkoon kuuluvan postin. Jotta kirjeet ja lehdet voidaan lajitella autossa mahdollisimman joustavasti ja ergonomisesti, täytyy myös autojen sisällä olla uusien työtapojen edellyttämät postinlajittelutelineet.

”Huldin asiantuntijoiden ehdotukset uusiksi telineiksi olivat luovia ja innovatiivisia. Projekti myös valmistui luvatussa ajassa, joka oli varsin lyhyt. Kentältä tullut palautekin on ollut kannustavaa: postinjakajien mukaan uusi teline on ollut jopa paras heidän koskaan käyttämänsä”, Postin hankepäällikkö Kari Tuomola

Tavoitteena käytettävyys ja turvallinen muotoilu

Huld käytti hankkeen pohjana ”design thinking”- eli suunnitteluajattelua ja sen eri vaiheita. Hanke käynnistettiin selvittämällä ja eriyttämällä sen vaatimukset. Saadakseen hyvän kuvan työskentelyolosuhteista ja loppukäyttäjien tarpeista Huldin asiantuntijat vierailivat Postin jakelupisteissä ottaen mittoja ja luonnostellen eri jakeluautojen malleja ja sisustusta.

Telineen piti olla modulaarinen, kevyt, helposti asennettava ja irrotettava sekä tietenkin turvallinen ja helppokäyttöinen. Ja jotta tehtävästä ei tulisi liian helppoa, yksi telinemalli oli lisäksi suunniteltava muunneltavaksi, jotta sen voisi helposti vaihtaa ”päiväasetuksista” ”yöasetuksiin”. Suomessa posti jaetaan perinteisesti päiväsaikaan. Suurin osa sanomalehdistä tilataan suoraan asiakkaan osoitteeseen, ja ne jaetaan alkuyön tunteina. ”Päiväasetuksessa” jaettava posti olisi siis tavallista päiväpostia ja mainoksia, kun taas ”yöasetuksissa” telineeseen tulisi mahtua useita paksuja sanomalehtipuntteja ja ilmaislehtiä.

Näiden vaatimusten pohjalta Huldin asiantuntijat suunnittelivat lajittelutelineestä useita versioita. Osa vaihtoehdoista oli suunniteltu niin, että niissä voitiin käyttää Postin nykyisiä jakelulokeroita. Osaan oli tehty erilliset omat väliseinät ja erottimet. Lopullisena tavoitteena oli saada aikaan teline, jossa olisi tilaa 2–6 esilajitellulle postinipulle.

Prototyypit tosielämän testissä

Seuraavaksi asiakas arvioi kaikkien ideoiden toteutettavuuden ja parhaat vaihtoehdot valittiin jatkojalostukseen prototyypeiksi. Huldin asiantuntijat suunnittelivat valittujen vaihtoehtojen lopullisetkin yksityiskohdat, ja niistä valmistettiin pieni erä prototyyppejä. Tämän jälkeen prototyyppejä testattiin käytännön jakelutyössä.

”Saimme arvokasta palautetta ja hyviä ehdotuksia. Prototyyppivaiheen jälkeen lajittelutelineet oli helppo optimoida ja muotoilu hioa huippuunsa”, Huldin suunnittelupäällikkö Hannu Havusto kommentoi.

Yksinkertainen ja kevyt muoto luo parempaa käytettävyyttä

Asiakkaan testivaiheen jälkeen kaksi vaihtoehtoa valittiin kattavampiin jatkotesteihin. Tarkoituksena oli määrittää telineelle optimaalinen rakenne ja koko. Kentällä tehdyt testit tuottivat arvokasta tietoa, jonka pohjalta prototyyppiä päivitettiin.

Mekaniikkasuunnittelun avulla telineen rakenne pyrittiin samaan mahdollisimman tehokkaaksi hyödyntämällä ohutlevyrakenteiden tarjoamia mahdollisuuksia. Telineen valmistettavuuteen kiinnitettiin enemmän huomiota, mikä vähensi sekä tuotantokustannuksia että tarvittavia materiaalimääriä. Samalla rakenteesta saatiin yksinkertaisempi ja tuotteen käytettävyys parani. Myös tarkka mittasuunnittelu ja rakenteiden vahvistaminen tekivät telineestä käytettävämmän. Rakenteeseen integroitiin myös lisäominaisuuksia, jotka vähensivät merkittävästi lopullisen tuotteen kasaamiseen menevää aikaa.

Toimiva viestintä ja joustavasti tehdyt muutokset

Huldin projektitiimi piti koko yhteistyön ajan tiukasti yhteyttä asiakkaaseen, kuunteli tämän tarpeita ja kehitti uusia ratkaisuja tuotetta suunniteltaessa. Asiakas esitti toiveita esimerkiksi siitä, miten teline tulisi asentaa ja minkälaisia vaihtoehtoja ja tilanteita sen käytössä tulisi ottaa huomioon. Tuotetta muokattiin joustavasti näiden toiveiden pohjalta.

”Postin jakeluprosessin ja sen vaatimusten ymmärtäminen antoi suunnittelulle selkeät lähtökohdat”, Kari Tuomola kertoo.

Jakelutelineitä on nyt tilattu testikäyttöön useisiin Postin toimipisteisiin ja saatu palaute on ollut myönteistä. Uusista malleista ensimmäinen on jo hyväksytty, ja toinen uusi malli on parhaillaan viimeisessä testivaiheessa. Sekin tullaan hyvin todennäköisesti hyväksymään. Eräs jakaja totesikin, että tämä jälkimmäinen malli on selkeästi paras teline, jota hän on koskaan työssään käyttänyt.

”On hienoa, että Posti onnistuu vielä 382 toimintavuoden jälkeenkin yhä kehittämään toimintatapojaan”, Tuomola kehuu.