Yhtenäistä visuaalista ilmettä Obeluxin tuoteperheelle

Obelux on tilannut visuaalisen dokumentoinnin palvelunsa Huldilta, sillä työn tarve vaihtelee. Ulkoistettu palvelu on mutkaton tapa pitää huolta tuotteiden laadukkaasta dokumentoinnista omien tarpeiden ja aikataulun mukaan: Huldilta löytyy sekä visuaalista osaamista että yhteistyöllä kerrytettyä ymmärrystä lentoestevaloista.

Jatka lukemista

Obelux on yksi maailman vanhimmista ledivaloihin keskittyvistä yhtiöistä. Obelux suunnittelee, valmistaa ja myy ledeillä toimivia lentoestevaloja. Yhtiö tunnetaan tuotteidensa korkeasta laadusta, luotettavuudesta sekä matalista elinkaarikustannuksista.

Obeluxin suuresta tuoteperheestä löytyy ledeillä toimivia lentoestevaloja ja valaisinjärjestelmiä monenlaisiin tarpeisiin. Obeluxin tuotteilla voidaan valaista erilaisia vaativia kohteita kuten korkeita rakennuksia ja savupiippuja, radiomastoja, voimaloita, siltoja sekä lentokenttiä. Tuoteperheen laajuus asettaa omat vaatimuksensa yhdenmukaiselle visuaaliselle ilmeelle.

Lentoestevalojen tuote-esitteiden selkeä ja toisinnettava ilme on tärkeää niin brändin vahvistamisen kuin itse esitteiden käytettävyyden ja luettavuuden kannalta. Tunnistettava ja yhtenäinen visuaalinen brändi on myös omiaan herättämään luotettavuutta.

Kätevää konsultointipalvelua

Obelux on tilannut visuaalisen dokumentoinnin palvelunsa Huldilta, sillä työn tarve vaihtelee. Ulkoistettu palvelu on mutkaton tapa pitää huolta tuotteiden laadukkaasta dokumentoinnista omien tarpeiden ja aikataulun mukaan: Huldilta löytyy sekä visuaalista osaamista että yhteistyöllä kerrytettyä ymmärrystä lentoestevaloista.

Kun tarve tuote-esitteiden ilmeen yhdistävälle ohjeistukselle oli tunnistettu, yhteistyö pystyttiin aloittamaan saman tien osana jo olemassa olevaa palvelusopimusta.

Avointa ja vaivatonta yhteistyötä

Yhteistyö oli avointa dialogia, jossa ideoita jaettiin vapaasti. Selkeää toimeksiantoa ei ollut, vaan yhdessä keskustellen rajattiin toiveet ja tarpeet visuaaliselle ohjeistukselle.

Keskustelujen myötä helppokäyttöisyys nousi tärkeäksi kriteeriksi. Obeluxilla esitteitä koostaa useampi tekijä, joista jokaisen täytyy osata käyttää visuaalista ohjeistoa ongelmitta. Samalla visuaalista ilmettä haluttiin yhtenäistää, jotta Obeluxin brändin tunnistaa jokaisesta esitteestä. Ilmettä selkeyttämällä haluttiin myös tukea miellyttävää asiakaskokemusta, kun tieto tuotteista on helposti saatavilla visuaalisesti ymmärrettävässä muodossa.

Ohjeistusta työstettiin Obeluxin tahdissa. Yllättäviinkin tarpeisiin vastattiin nopeasti; samaan aikaan muiden kiireiden täyttäessä Obeluxin päivät työtä jatkettiin itsenäisesti.

Kokonaisvaltaista visualisointia

Tuote-esitteiden visuaalinen ohjeistus on osa suurempaa kokonaisuutta. Se tukee myyntityötä ja luo siltaa entistä selkeämpään ja tunnistettavampaan Obeluxiin ja yhä arvokkaampaan brändiin. Ohjeistus tulee hyödyttämään Obeluxia pitkälle tulevaisuuteen: hyvin tehty pohjatyö auttaa visuaalisen ilmeen vakiinnuttamista ja laajentamista myös muille markkinoinnin osa-alueille.