Tekninen laskenta on menetelmä, jonka avulla on mahdollista tutkia rakenteiden ominaisuuksia ja selvittää esimerkiksi niiden lujuus, jäykkyys ja värähtelyominaisuudet. Teknisen laskennan avulla tutkitaan myös mekanismien liikeratoja sekä koneistojen osiin ja liitoksiin kohdistuvia kuormituksia. Tämän lisäksi voidaan analysoida esimerkiksi lämpöjakaumaa ja lämmön siirtymistä rakenteissa, nesteiden ja kaasujen virtauksia sekä niissä tapahtuvia paineen ja tiheyden muutoksia.

Teknisellä laskennalla on lukuisia etuja. Sen avulla voidaan säästää kustannuksissa, ymmärtää tuotteen ominaisuuksia syvällisemmin ja saada luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Lujuuslaskenta eli FEM-analyysit

FEM-laskenta eli FEM-analyysi (Finite Element Method) on menetelmä, jolla voidaan tutkia rakenteiden ominaisuuksia ja selvittää esimerkiksi niiden jännitykset, siirtymät ja värähtelyominaisuudet. Lujuuslaskennan avulla rakenne voidaan optimoida, jolloin siitä saadaan turvallinen ja riittävän kuormituskestävä, mutta kuitenkin tuotannollisesti kannattava valmistaa.

Huld tarjoaa tarvittaessa kaikki mekaaniset testit virtuaalisesti: testivalikoimaamme kuuluvat ylikuormitustestit, kaatumisen ja putoavien esineiden varalta asennettujen suojarakenteiden testaus (ROPS ja FOPS) sekä pudotuskokeet.

Virtauslaskenta eli CFD-analyysit

Virtauslaskenta eli CFD-laskenta (Computational Fluid Dynamics) on menetelmä, jonka avulla tutkitaan nesteiden ja kaasujen liikkeitä. Virtauslaskennalla tutkitaan myös lämpötilan muutosten vaikutuksia nesteiden ja kaasujen liikkeeseen ja paineen vaihteluihin. Teemme tarvittaessa myös aerodynaamisia ja hydrodynaamisia analyyseja esimerkiksi ajoneuvoja varten sekä analysoimme palamiseen tai vaahdon muodostukseen liittyviä ilmiöitä.

CFD-laskennan avulla voimme esimerkiksi optimoida jäähdytysilman liikuttamiseen tarvittavan energian määrän ja kehittää soveltuvan ratkaisun virtauksen painehäviön vähentämiseksi.

Käytämme virtauslaskentaa myös termisten prosessien analysointiin eli lämpölaskentaan. Näin voimme entistä tarkemmin selvittää lämpömäärän siirtymisen, huomioiden myös siirtymisen eri tavat (johtuminen eli konduktio, kuljettuminen eli konvektio ja säteily).

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilösi

Ville Westerlund

Manager, Mechanical Engineering
+358 40 573 4795
ville.westerlund@huld.io

Ville Westerlund

Ajankohtaista

Katso kaikki

Mitä tulisi huomioida nostoapuvälineen suunnittelussa?

Yleensä tuotantoon ja asennuksiin liittyvät nostot pyritään tekemään ilman erillisiä nostoapuvälineitä. Käytännössä tämä ei kuitenkaan…

Lue lisää

Turvallinen nostoapuväline tuo säästöjä

Perinteisesti Suomessa valmistetaan suuria ja raskaita tuotteita, jotka koostuvat suuresta määrästä komponentteja. Näiden tuotteiden komponentitkin…

Lue lisää

Yksinkertaista(n)ko?

Yksi haasteista, jonka kanssa tekninen laskija painii, on se millä tasolla analysoitava rakenne pitäisi mallintaa. Laskentaohjelmien…

Lue lisää

Tekninen analyysi – suunnittelun työkalu

Suunnitteluprosessi voidaan yksinkertaistaa sarjaksi päätöksiä. Mekaanisen tuotteen suunnittelussa ilmiselvimmät päätökset ovat materiaalin valinta ja osien…

Lue lisää