Sleipner Finland – täyssähköinen ja autonominen lavettiuutuus

Yhteistyö Huldin kanssa on ollut sujuvaa ja helppoa. He ovat pystyneet takaamaan sopivaa asiantuntemusta ja seuraavat askeleet aina projektin tarpeiden mukaan, jolloin meidän ei ole tarvinnut selvittää asioita yksin ja suurimmat sudenkuopat on vältetty” –Teijo Höylä, CTO, Sleipner Finland 

Jatka lukemista

Sleipner Finland Oy:n täyssähköinen ja autonominen lavetti on uuden sukupolven päästötön ja innovatiivinen ratkaisu kaivos- ja työkoneiden siirtämiseen. Huldin teollisen muotoilun, sähköistyksen ja teknisen laskennan asiantuntijat olivat mukana lavetin kehitystyössä, luomalla turvallisen, ergonomisen ja toiminnallisen konseptin. Tämä konsepti toimi myöhempien kehitysaskeleiden perustana. 

Sleipner Finland on innovatiivisten kaivosten siirtoratkaisujen toimittaja. Ympäristövaikutukset, turvallisuus, kaivosten työvoiman saatavuus ja tuottavuus ovat kaivosteollisuuden keskeisiä tekijöitä. Niiden ratkaisemiseksi syntyi visio täyssähköisestä autonomisesta lavettiuutuudesta. Vision herättämiseksi eloon Sleipner Finland valitsi luotettavaksi ja ketteräksi kumppanikseen Huldin asiantuntijat.  

Turvallinen ja käyttäjäystävällinen design-konsepti 

Yhteistyössä kehitetty päästöttömän lavettiuutuuden konsepti rakennettiin Sleipner Finlandin tarpeiden ja brändi-identiteetin mukaisesti. Suunnittelussa Huldin asiantuntijat keskittyivät erityisesti käyttäjälähtöisyyteen ja turvallisuuteen. Konseptin kehityksessä myös koneen ulkoasu oli tärkeässä roolissa. Teollisella muotoilulla lavettiratkaisulle luotiin ympäristöön sopiva ja teknisistä ominaisuuksista viestivä muotokieli.  

Lisäksi design-konseptissa on otettu huomioon raskaiden koneiden erityisvaatimukset, kuten niiden suuri koko sekä valaistus. Siten voitiin varmistua, että kaikki lavetin ominaisuudet tukevat autonomista liikkuvuutta, satelliittipaikannusta ja laitteen huollettavuutta. 

Uuden sukupolven edustaminen muodon ja ergonomian kautta on ollut etusijalla suunnittelutyössä. Lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota käytettävyyteen, kuten kulkusiltojen, portaiden ja lasereiden sijoitteluun, jotta koneen käyttö on turvallista ja näkyvyys ympäristöön on optimaalinen.Iiro Laaksonen, Competence Manager Innovations & Conceptual Design, Huld. 

Kestävää tuotekehitystä vaativiinkin olosuhteisiin 

Design-konseptin jälkeen aloitetiin lavettiuutuuden eri osien esisuunnittelu erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Teknisen laskennan avulla Huldin asiantuntijat selvittivät muun muassa järjestelmän mitoitusperustaa. Tavoitteena oli siten varmistaa, että uusi tuote on paitsi teknisesti toimiva ja toiminnallinen, myös raskaille työkoneille asetettujen laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukainen.  

Teknisen laskennan avulla määrittelimme muun muassa tarvittavien ajomoottoreiden tehon ja akuston koon hyödyntäen ajoprofiilikäyriä, jotka kuvaavat laitteen oletettua ajokiertoa. Näin voidaan varmistua, että laite ja akusto täyttävät tietyn tehomäärän toimiakseen suurten korkeuserojen olosuhteissa.” – Heikki Malinen, Project Manager, Huld. 

 

Sähköistys mullistaa raskaiden työkoneiden maailmaa 

Projekti eteni saumattomassa yhteistyössä Sleipner Finlandin kanssa ideasta vankkaan esittelykelpoiseen konseptiin alle kolmessa kuukaudessa. Yhteistyön tuloksena huolellisesti eri näkökulmat huomioiden kehitetty konsepti loi luotettavan perustan laitteen jatkosuunnittelulle ja tuotteistamiselle. Sleipner Finland on suunnitellut ensimmäiset täyssähköiset ja autonomiset lavetit toimitettavaksi vuonna 2026.  

Sleipner Finlandin täysin uudenlaisella tuotteella on kaikki edellytykset mullistaa raskaiden työkoneiden maailmaa ja vahvistaa vastuullisen tuotekehityksen suuntaa tulevaisuudessa. On ollut ja tulee jatkossakin olemaan Huldin etuoikeus olla mukana kehittämässä älykkäitä, turvallisia ja kestäviä ratkaisuita haastaviin olosuhteisiin.” –Jasperi Kuikka, Key Account Manager, Huld. 

Lue lisää Sleipnerin tiedotteesta.