Cimcorpille tehoa liiketoiminnan prosesseihin räätälöidyn suunnittelu­automaation avulla

“Yhteistyö Huldin kanssa sujui mutkattomasti ja joustavasti. Workshopeissa nousi hyvää vuoropuhelua sekä yhteistyötä. Kokonaisuus oli hyvin rakennettu ja meille toimiva,” kertoo Juuso Jusi, Director, Engineering, Cimcorp Group.

Jatka lukemista

Cimcorp on globaali sisälogistiikan automaatiojärjestelmien toimittaja, jonka kattava verkosto eri maissa takaa laajan kansainvälisen myynnin ja palvelun. Design Puzzle –työpajasarjan avulla Huldin asiantuntijat räätälöivät Cimcorpille suunnitteluautomaatiokonseptin liiketoiminnan kehittämiseksi. 

Cimcorpin tavoitteena oli kehittää oman liiketoimintansa tarpeisiin sopiva prototyyppi suunnittelu-automaation hyödyntämisestä. Yhteistyömme lopputuloksena syntyi Cimcorpin tavoitteet kattavasti huomioiva suunnitelma, jonka avulla esimerkiksi myynnin ja työsuunnittelun yhteisiä prosesseja voidaan jatkokehityksen myötä vahvistaa.

Suunnitteluautomaation tehokas hyödyntäminen vaatii huolellisen taustatyön

Asiakasprojektien kasvanut määrä, monimuotoisuus sekä alati laajentuva kansainvälisyys, olivat asettaneet Cimcorpille uudenlaisia vaatimuksia kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Näiden vaatimusten pohjalta Cimcorp oli tunnistanut tarpeen tehostaa omien myynnin ja suunnittelun prosessiensa tuottavuutta muun muassa suunnitteluautomaatiota hyödyntämällä.

Huldin asiantuntijat tarttuivat Cimcorpin kanssa toimeen Design Puzzle -työpajasarjan avulla. Työpajasarjan tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva Cimcorpin liiketoiminnasta, jotta suunnitteluautomaatiota voitaisiin hyödyntää sen tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Suunnitelmallisesti vaihe vaiheelta edennyt työpaja lähti liikkeelle alkukartoituksesta, jossa muodostettiin sidosryhmien ja suunnitteluprosessin lähtökohtien pohjalta karkea kuvaus suunnitteluautomaation teknisestä ja toiminnallisesta toteutuksesta. Lopulta idean konseptoinnin sekä prototyypin rakentamisen kautta Huldin asiantuntijat laativat loppuraportin, joka sisältää konkreettiset askeleet suunnitteluautomaation hyödyntämisestä Cimcorpin liiketoiminnan kehittämiseksi.

Design Puzzle on ketterä työkalu kehityshankkeiden toteuttamisessa

Design Puzzlen avulla Huldin asiantuntijat tuottivat Cimcorpille selkeämmän ja yhtenäisemmän kuvan suunnitteluautomaation hyödyntämisen mahdollisuuksista. Näin voidaan varmistaa, että esimerkiksi jatkossa suunnitteluautomaation toteuttamiseksi tehtävät teknologiavalinnat tukevat aidosti liiketoiminnan kehittämiselle asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista.

Yhteistyömme keskiössä oli vahva asiakaslähtöisyys ja suunnitteluautomaation räätälöiminen Cimcorpin tarpeisiin. Koska työpajat toteutettiin käytännössä virtuaalisia työtiloja hyödyntämällä, on Cimcorpilla nyt käytännön kokemuksen perusteella uudenlaista rohkeutta hyödyntää moderneja työskentelytapoja myös tulevissa kehitysprojekteissa.