Glastonin karkaisulinjan uudistus Huldin muotoiluosaamisella

”Huldin muotoiluasiantuntijoilla oli tarvittavaa erityisosaamista turvallisten sekä toiminnallisten laitteiden suunnittelusta ja yhteinen näkemys lopputuloksesta syntyi nopeasti. Huldin asiantuntijat pystyivät tarjoamaan osaamistaan myös projektin jatkovaiheissa, kuten pakkaussuunnittelussa ja teknisessä dokumentoinnissa.” Jukka Vehmas, Senior Adviser, Glaston. 

Jatka lukemista

Glaston on markkinoiden tunnetuin lasinkarkaisukoneiden valmistaja. Glaston toimittaa koneita ja laitteita sekä niihin liittyviä palveluja lasin lämpökäsittelyyn, eristyslasin valmistukseen sekä ajoneuvo- ja näyttölasien valmistukseen. Huldin muotoiluasiantuntijat laativat yhteistyössä Glastonin kanssa tasokarkaisulinjan uuden ulkoasun, pakkaussuunnitelman sekä teknisen dokumentoinnin. Yhteistyön lopputuloksena laitteen käytettävyys, asennettavuus ja huollettavuus nousivat seuraavalle tasolle. 

Glastonilla oli tarve tasokarkaisulinjan suojien kehittämiselle, jotta niiden asentaminen ja käyttäminen olisi helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta. Tuotemuotoilussa keskityttiin erityisesti laitteen joustavuuteen ja soveltamismahdollisuuksiin erilaisiin tiloihin ja erilaisille pinnoille. Lopputuloksena syntyi valmis konsepti sulatusuunin suojille ja uudelle ilmeelle, jonka automaatio ja toimintavarmuus tekevät siitä edelläkävijän. 

Muotoilun kulmakivinä käytettävyys ja turvallisuus 

Yhteistyön alussa luotiin yhteinen visio projektin lopputuloksesta. Ensinnäkin suojien modulaarinen rakenne mahdollistaa joustavuuden erilaisten tarpeiden täyttämisessä ja helpottaa mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa. Lisäksi nopea asennettavuus ja käytettävyys ovat olleet suunnittelun kulmakiviä, varmistaen käyttäjäystävällisen ja kustannustehokkaan kokonaisuuden. Samalla muotoilu ja visuaalinen ilme on luotu tukemaan vahvasti Glastonin omaa brändiä.  

“Kokonaisuuden kannalta yksi keskeinen näkökulma muovautuvuuden lisäksi on turvallisuus. Kun kyseessä ovat suuret koneet ja niiden suojat, on tärkeää, että niiden poistaminen pakkauksesta ja asentaminen on tehty asentajalle turvalliseksi.” – Iiro Laaksonen, Competence lead, Huld


Laadukas pakkaussuunnittelu ja tekninen dokumentointi 

Yhteistyön jatkovaiheen, pakkaussuunnittelun ja teknisen dokumentoinnin lähtökohtana oli rakentaa selkeä ja suoraviivainen prosessi. Sen avulla voidaan varmistaa, että suojat puretaan ja asennetaan oikeassa järjestyksessä. Ketterän asennuksen myötä linja saadaan käyntiin nopeasti, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti koko tuotantoprosessiin. Lisäksi kun ohjeet ovat selkeät, asennusvalvojat voivat sen jälkeen keskittyä huolehtimaan, että linja toimii odotetulla tavalla tuottaen korkealaatuista karkaistua lasia.  

Projektin tuloksena tuotemuotoilun asiantuntijamme laativat konseptin, jota Glaston voi soveltaa tulevaisuudessa erilaisiin tarpeisiin. Jatkossa Glaston tulee laajentamaan suojien valmistusta esimerkiksi erilaisiin uunikokoihin, tarjoten samalla vaihtoehtoja vaikkapa eri kätisyyksille. Tämä korostaa suunnittelutyön päätavoitetta, jossa haluttiin varmistua tuotemuotoilukonseptin muokattavuudesta ja soveltuvuudesta erilaisiin käyttöympäristöihin. 

“Yhteistyö oli erittäin sujuvaa. Huldin asiantuntijat perehtyivät tuotteisiimme nopeasti ja itsenäisesti, ja lopullinen maali oli nähtävissä koko yhteistyön ajan.” Jukka Vehmas, Senior Adviser, Glaston.