Teollinen muotoilu

Tavoitteena muotoilussa on luoda tuotteita ja palveluita, jotka houkuttelevat käyttäjiä ja tuovat lisäarvoa yrityksille.

Toimintaympäristön ja käyttäjien näkökulman selvittäminen on suunnittelussa lähtökohtana. Suunnittelijoiden yhteistyönä käyttäjätarpeet, liiketoiminnan vaatimukset ja tuotannon mahdollisuudet jalostetaan toimiviksi ratkaisuiksi. Muotoilijoiden osaaminen ja menetelmät luovat laadukkaita, käyttäjäystävällisiä ja haluttavia tuotteita.

Huldilta palkittua muotoilua

Meillä Huldissa on osaava ja kokenut laaja muotoilijoiden joukko. Olemme vuosien mittaan suunnitelleet satoja erilaisia tuotteita. Olemme voittaneet palkintoja muotoilukilpailuissa. Asiakkaitamme ovat olleet suomalaiset ja kansainväliset isot ja pienet yritykset. Osaamme suunnitella tuotteita, jotka menestyvät ja kasvattavat yritysten liiketoimintaa. Voimme muotoilla tuotteita, jotka vähentävät tuotantokustannuksia ja lisäävät myyntiä. Ja ennen kaikkea osaamme toimia yhdessä asiakkaiden ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Menestystarinat

Septentrio

Septentrio: GNSS-älyantenni­laitteen teollinen muotoilu ja mekaniikka­suunnittelu

iLoq

iLOQ ANSI matkaa maailmalle Huldin muotoilulla ja käytettävyys­tutkimuksella

Glaston

Glastonin karkaisulinjan uudistus Huldin muotoiluosaamisella

Vallox

Vallox – tyylikästä ilmanvaihtoteknologiaa laadusta tinkimättä

Valmet

Valmetin teknologia korvaa pakkausteollisuuden muovituotteita suomalaisen puukuidun avulla

Tracker

Trackerin uusi koiratutka tukee tietoista, turvallista ja aktiivista arkea

”Yksityiskohdatkin ovat tärkeitä, mutta tärkeintä on tehdä oikeita asioita”

Muotoilijoita ja muotoilun menetelmiä voidaan hyödyntää prosessin eri vaiheissa. Muotoilijat pyrkivät aina ymmärtämään sitä kokonaisuutta mihin tuotetta suunnitellaan, mitä palveluita siihen liittyy. Aluksi aina varmistetaan, onko käyttötilanteesta varmasti riittävä ymmärrys. Lisäksi katsotaan yrityksen muu tuoteperhe, muotokieli ja brändiviestinnän tarpeet.

Visiot

Kun etsitään uusia mahdollisuuksia tuotteiden tai liiketoiminnan parantamiseksi, löytyy muotoilun työkalupakista skenaariot, visualisoinnit ja tulevaisuuden visiot. Muotoilijoiden rooli tulevaisuuden visioiden luomisessa on olennainen, sillä he yhdistävät luovuutta, teknistä osaamista ja käyttäjäkeskeistä lähestymistapaa. He voivat hyödyntää trendien analysointia, teknologisten innovaatioiden seuraamista ja syvällistä ymmärrystä ihmisten tarpeista luodakseen innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja. Tässä työssä yhteistyö eri alojen osaajien kanssa on oleellista.

Keksinnöt

Kun pyritään hahmottamaan tulevaisuuden suuntaviivoja ja tunnistamaan potentiaalisia tarpeita tai syntyvät uudet ideat, astutaan usein muotoiluajattelun polulle: ymmärtäminen – määrittely – ideointi – testaus – ratkaisu (tai paluu takaisinpäin). Työpajoissa ja luovan toiminnan avulla kerätään ideoita ja näkemyksiä. Prototyyppien ja testaamisen avulla saadaan käyttäjäpalautetta, jonka avulla ideoita parannetaan. Prosessi toistetaan useita kertoja iteroiden, kunnes saavutetaan lopulta toimiva ratkaisu.

R&D

Kehitetyt, liiketoimintaa tukevat ja asiakkaille arvoa tuottavat ideat jalostetaan ja muokataan tuotteiksi projekteissa, joissa muotoilijat ovat keskeisessä roolissa. Tuotekehitysvaiheessa kiinnitetään huomiota yksityiskohtiin, valmistettavuuteen ja muihin tuotantoon liittyviin näkökohtiin. Samalla varmistetaan tuotteiden käytettävyys erilaisissa käyttötilanteissa. Modulaarisuus, asiakaskohtainen räätälöinti ja tuotelinjan ominaisuudet suunnitellaan aina vastaamaan tarkasti asiakkaiden tarpeita.

Aiheeseen liittyvät näkymykset

Vallox Delico -tuoteperheelle muotoilusarjan kunniamaininta Plootu Fennica -ohutlevytuotekilpailussa

Vallox Delico -tuoteperheelle muotoilusarjan kunniamaininta Plootu Fennica -ohutlevytuotekilpailussa

Ilmanvaihtotuotteita valmistava Vallox ja teknologia- ja suunnittelutoimisto Huld kehittivät yhteistyössä kuluttajien tarpeisiin räätälöidyn, sulavalinjaisen muotoilun ja erinomaisen toiminnallisuuden yhdistävän liesikupumalliston. Vallox Delico -tuoteperhe palkitaan Plootu Fennica -kilpailun kunniamaininnalla Konepaja 2024 -messuilla Tampereella.

Design Tomorrow -muotoiluseminaari 24.5.2023

Design Tomorrow -muotoiluseminaari 24.5.2023

Tervetuloa mukaan verkoistoitumaan, vaihtamaan ajatuksia eri toimialojen ammattilaisten kesken sekä kuulemaan alaansa johtavien toimijoiden näkemyksiä muotoilusta.

Muotoilu prosessien takana – mitä siellä tapahtuu?

Muotoilu prosessien takana – mitä siellä tapahtuu?

Muotoiluprosessin lähtökohtana on suunnitella tuote, joka täyttää kaikki asiakkaan tarpeet ja halut. Muotoilu vaatii yhteistyötä koko organisaation välillä.