Pirha – helppokäyttöiset verkkosivut UX- ja UI-suunnittelulla

Huld oli nappivalinta kumppaniksi verkkosivustomme uudistukseen. Huldin UX- ja UI-asiantuntijoilla oli juuri sitä osaamista, kokemusta ja ajattelua, jota me tarvitsimme. Yhteistyö oli joustavaa, sujuvaa ja asiakasta kuuntelevaa. Suosittelen Huldia mielelläni yhteistyökumppaniksi.Aki Lehto, Development Manager, Digital Services, Pirkanmaan hyvinvointialue 

Jatka lukemista

Pirha eli Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Pirhan tavoitteena oli kehittää toimivat verkkosivut, jotta ihmiset löytävät oikeiden palveluiden ja kriittisen tiedon äärelle helposti ja nopeasti. Huldin UX- ja UI-suunnittelijat rakensivat yhteistyössä Pirhalle saavutettavat ja helppokäyttöiset verkkosivut kaikille alustoille, aina tietokoneesta tablettiin ja mobiiliin. 

Pirkanmaan hyvinvointialue toimii 23 kunnan alueella ja siellä asuu yhteensä yli puoli miljoonaa asukasta vauvasta vaariin. Pirhan asiakaskokemusta haluttiin kehittää uudistamalla verkkosivusto kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena oli rakentaa UX- ja UI-suunnittelulla sivusto, josta asiakas löytää tarvitsemansa tiedon vaivattomasti, riippumatta erilaisista tottumuksista, tarpeista ja taidoista digitaalisten palveluiden käyttämisessä. 

Kehitystarpeiden kartoitus käyttäjätutkimuksella 

Vaivaton tiedonsaanti julkisista terveyspalveluista on kriittinen perustarve, jotta ihmiset pystyvät pitämään huolta omasta ja lähimmäistensä terveydestä. Yhteistyön alussa toteutetun käyttäjätutkimuksen avulla saimme tilannekuvan siitä, millaisia kehitystarpeita verkkosivustoihin liittyi asiakkaiden, eli Pirkanmaan hyvinvointialueella asuvien ihmisten näkökulmasta. 

Käyttäjätutkimuksen pohjalta verkkosivujen käytettävyyden kehittämisen yhtenä tavoitteena oli itsepalvelun helpottaminen ja turhien yhteydenottojen vähentäminen. Käyttöliittymälogiikka haluttiin rakentaa sellaiseksi, että asiakas löytää kaiken tarvitsemansa tiedon nopeasti ja intuitiivisesti. Siten sujuva verkkoasiointi parantaa palvelun miellyttävää käyttöä ja vähentää työntekijöiden rutiinityön määrää.    

Huldin kokeneet asiantuntijat löysivät toteutettavissa olevat ratkaisut verkkosivustomme kipupisteisiin ja yhteistyö sujui mutkattomasti. Uudistettu käyttöliittymä on tiukasta aikataulustamme huolimatta taitavasti suunniteltu loppukäyttäjän tarpeet huomioiden.” –Anne Kauhanen, Verkkoviestintäsuunnittelija, Pirkanmaan hyvinvointialue 

Laadukas verkkoasiointikokemus UX- ja UI-suunnittelulla  

Yhteistyön lopputuloksena UX- ja UI-suunnittelijamme auttoivat Pirhaa rakentamaan selkeät, saavutettavat ja helppokäyttöiset Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivut. Lopputuloksessa huomioitiin käyttäjäkokemuksen lisäksi myös sivuston ylläpidettävyys. Sivusto rakennettiin kokonaan modulaariselle alustalle, jonka avulla sitä on helppo päivittää myös tulevaisuuden tarpeisiin. Verkkosivut toimivat sekä desktopilla että mobiilissa – ja kaikilla muilla resoluutioilla niiden välillä. 

Projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Pirhan asiantuntijoiden kanssa verkkopalvelun loppukäyttäjiä osallistaen. Yhteistyössä hyödynnettiin palvelumuotoilun periaatteita ja ketteriä menetelmiä, jotka mahdollistivat nopean reagoimisen asiakkailta saatuun palautteeseen kehitystyön edetessä.  

Tavoitteenamme oli uudistaa koko verkkosivustomme, jotka ovat kasvomme ulospäin. Asiakaskyselyiden ja testaamisen pohjalta luotimme toteutuksessa Huldin kokeneisiin UX- ja UI –suunnittelijoihin ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Lopputuloksesta kertoo paljon se, että suuri yleisö löytää nyt aiempaa paremmin ja helpommin uudistetuilta sivuilta tarvitsemansa tiedon ja asiakaspalautteet ovat vähentyneet.” –Aki Lehto, Development Manager, Digital Services, Pirkanmaan hyvinvointialue