Valmet luottaa Huldiin Air Systemsin kehittämisessä

Huld on toiminut suunnittelukumppaninamme useita vuosia, ja heidän ajattelutapansa tekee heistä mainion lisän tiimiimme. Voimme luottaa Huldiin suunnittelun kehitystehtävissä ja projektisuunnittelussa tarpeiden mukaan.” Juha Knuutila, Senior Manager, Hood and Heat Recovery, Valmet. 

Jatka lukemista

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palveluiden kehittäjä sekä toimittaja sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Huld on auttanut Valmetin ilmajärjestelmien teknologiayksikköäkehittämään suunnittelukäytäntöjään tiiviissä yhteistyössä Valmetin tuotekehitys- ja toimitusprojektisuunnittelun kanssa. 

Enemmän tuloksia vähemmällä työllä 

Teollisten ratkaisujen suunnittelu toimitusprojekteille voi olla aikaa vievä ja toistoja vaativa prosessi etenkin sellaisten monimutkaisten tuotteiden osalta, joita täytyy muunnella asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tästä syystä Huld auttoi Valmetin ilmajärjestelmien teknologiayksikköä suunnittelemalla parametrisia tuotemalleja, joiden avulla osa suunnitteluun liittyvistä työtehtävistä voidaan automatisoida. Näin tuotteiden räätälöinti asiakkaiden tarpeiden mukaan on entistä tehokkaampaa. 

Valmetin visio on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa ja teollisuudenalojen viemisessä eteenpäin. Valmetin modulaaristen ratkaisuiden ja suunnittelukäytänteiden ansiosta tuotteet on mahdollista räätälöidä vastaamaan asiakkaiden vaihtelevia vaatimuksia entistä tehokkaammin. Parametristen tuotemallien vapauttama aika voidaan nyt käyttää tuotekehitykseen, mikä säästää aikaa ja muita resursseja. Sen lisäksi toimivat tuotemallit parantavat Valmetin toimitusprojektien laatua ja tehokkuutta. 

Valmet – yhteinen matka 

Suunnittelun kehittäminen ei ole helppoa. Se on aina muutosprosessi, johon kuuluu riskejä ja yllättäviäkin haasteita. Kumppanina onnistuminen vaatii yhdistelmän erilaisia osaamisia ja tietotaitoa. Lyhyesti sanottuna Valmetin ilmajärjestelmien teknologiayksikkö tarvitsi kumppanin, joka tunsi heidän järjestelmänsä ennestään ja oli halukas parantamaan tuotteita ja työskentelytapoja.  

“Uuden tuotteen tuotemallien luominen ja tuotekehitykseen liittyvien haasteiden samanaikainen selvittäminen on ollut mielenkiintoinen prosessi. Monikäyttöisen ja useita eri kokoonpanoja kattavan tuotemallin luominen on ollut kiehtova suunnitteluhaaste. Tällä hetkellä ensimmäisen pilottiprojektit valmistuvat tehtailla ja prosessista saatavalla palautteella parannetaan tuotemalleja ja toimintatapoja entisestään.” – Jaakko Kaartinen, Mechanical Designer, Huld. 

Hyötyjä huomiseen ja sen yli 

Parametrisia tuotemalleja hyödyntämällä Valmetin henkilökunta voi keskittyä enemmän tuotekehityksen strategisiin osa-alueisiin. Samalla inhimillisten virheiden mahdollisuus minimoidaan, ja toimitusten laatu paranee. Myös Valmetin loppukäyttäjät näkevät yhteistyön vaikutukset, sillä Valmet voi räätälöidä tuotteitaan vapaammin vastatakseen asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Tuotemallien avulla Valmet voi helposti muokata tuoteparametrejä vastaamaan erilaisia vaatimuksia ilman, että suunnittelu tarvitsee aina aloittaa alusta. 

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme Huldin kanssa. Työtehtävien suunnittelu on ollut joustavaa ja työ on tehty tasapainossa toimitusprojektiemme aikataulujen kanssa. Olemassa olevien käytäntöjen muuttaminen vaatii saumatonta kommunikaatiota ja korkeaa osaamista. Tässä projektissa molemmat kriteerit täyttyivät.” – Elina Villikari, Senior Manager, Runnability Systems, Valmet. 

Suunnitteluprojekti on auttanut Valmetin ilmajärjestelmien teknologiayksikköä parantamaan toimitusprosessejaan, pienentämään kuluja, kasvattamaan asiakastyytyväisyyttä ja tekemään projektien aikatauluttamisesta joustavampaa. Huldin parametrisillä tuotemalleilla on ollut kaiken kaikkiaan positiivinen vaikutus Valmetin liiketoimintaan, ja nämä vaikutukset tulevat jatkossa kertaantumaan. 

Kuvat © Valmet