Kyberfyysinen turvallisuus (CyberSafety)

Integroidulla kyberfyysisen turvallisuuden lähestymistavallamme organisaatiosi, järjestelmiesi tai muun omaisuutesi kyberuhkia sekä toiminnallisia turvallisuusriskejä voidaan tunnistaa ja lieventää samanaikaisesti.

Menestystarinat

EKE-Electronics

EKE-Electronics valtasi uusia markkinoita yhdessä Huldin kanssa

Kyberfyysinen turvallisuus (CyberSafety) yhdistää digitaalisen ja toiminnallisen turvallisuuden

Yhteiskuntamme muodostuu kyberfyysisistä ympäristöistä, mikä tarkoittaa, että digitaalinen ja fyysinen todellisuus muodostavat yhä useammin yhden toiminnallisen kokonaisuuden. Esimerkiksi koneita ja laitteita, ohjaavat nykyään ohjelmistot ja automaatio. Tämän seurauksena digitaaliset ja toiminnalliset turvallisuusriskit liittyvät yhä enemmän toisiinsa – jopa vahvistaen toisiaan riskienhallintamielessä.

Integroidulla kyberfyysisen turvallisuuden lähestymistavallamme organisaatiosi, järjestelmiesi tai muun omaisuutesi kyberuhkia sekä toiminnallisia turvallisuusriskejä voidaan tunnistaa ja lieventää samanaikaisesti. Uudenlainen lähestymistapa varmistaa kokonaisvaltaisemman kuvan riskien vähentämisestä ja mahdollistaa liiketoiminnalliset säästöt.

Kyberfyysisen turvallisuuden CyberSafety-konsepti sisältää:

  • yhteinen digitaalisen ja toiminnallisen turvallisuuden hallinta
  • yhteiset digitaalisen ja toiminnallisen turvallisuuden riskinarviointimenetelmät ja -prosessit
  • digitaalisen ja toiminnallisen turvallisuuden standardoinnin yhteinen asiantuntemus, kuten
  • IEC 61508, ISO 26262, EN 5012X
  • ISO 27001, IEC 62443, TS 50701

Varaa asiantuntijaltamme aika konseptin esittelyyn saadaksesi lisätietoja!

Kyberfyysisen turvallisuuden johtamisen palvelumme tarjoavat tukea turvallisuuskriittisten järjestelmien toiminnallisen turvallisuuden ja kyberturvallisuussisältöjen määrittelyyn ja dokumentointiin. Palvelumme kattaa koko projektin konseptoinnista teknisten yksityiskohtien suunnitteluun saakka. Kyberfyysinen turvallisuusjohtaminen tapahtuu toiminnallisen turvallisuuden elinkaaren vaiheita noudattaen. Varmistamme, että tuotteen tai prosessin kaikki toiminnot on määritelty ja niitä koskevat määräykset on otettu huomioon niin, että kyberturvallisuuden ja kunkin turvallisuustason (SIL) vaatimukset täyttyvät.

Kyberfyysisen turvallisuuden johtajina toimiessaan tiimimme ohjaavat turvallisuuskriittisten järjestelmien kyberturvallisuussuunnitelman laadintaa sekä kyberturvallisuuden kehitystyöhön kuuluvia toimintoja.

Asioita, joissa olemme hyviä:

  • Turvallisuusvaarojen ja -uhkien kokonaisvaltainen riskinarviointi
  • Toiminnallisen turvallisuuden ja kyberturvallisuusstandardien monialainen asiantuntijuus
  • Turvallisuuskriittisten teollisuusjärjestelmien tekninen ymmärtäminen

Kyberfyysisen turvallisuuden arviointipalvelumme avulla varmistetaan, että tiettyihin turvallisuuden elinkaaren vaiheisiin liittyvät toiminnot ja dokumentaatio on kokonaisuudessaan laadittu vaatimusten mukaisesti. Kyberfyysisen turvallisuuden arviointipalvelut on mahdollista toteuttaa niille asiakkaille, joiden toiminnoissa turvallisuuskehityksen elinkaari on eriytetty. Yhdistetty arviointimallimme auttaa asiakasta muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan turvallisuuden nykytilasta. Arvioinnin jälkeen järjestelmien kehitystä on helppo jatkaa kohti kyberturvallista toimintatapaa.

Kyberfyysisen turvallisuuden arviointipalvelumme kattavat turvallisuusjohtamisen, tuotekehityksen turvallisuusnäkökohdat ja teknisen turvallisuuden arviointipalvelut. Arvioinnit tehdään kaikkien asianmukaisten turvallisuus- ja tietoturvastandardien mukaisesti, esimerkkeinä mm. IEC 61508, EN 5012X, ISO 26262, ISO 13849, IEC 62443 ja ISO 27001.

Asioita, joissa olemme hyviä:

  • Integroidut ja standardinmukaiset turvallisuus- ja tietoturva-arviointikehykset
  • Turvallisuuden ja tietoturvan yhdistävät menetelmäopit ja työskentelytavat

Aiheeseen liittyvät näkymykset

NIS2-direktiivi – lue kaikki, mitä sinun tulee tietää

NIS2-direktiivi – lue kaikki, mitä sinun tulee tietää

NIS2-direktiivi on EU:n laajuinen kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö. Lue tästä blogista tiivistettynä kaikki, mitä sinun tulee tietää. Jos lista tuntuu haastavalta ja pitkältä, älä huoli – asiantuntijamme Huldilla auttavat sinua täyttämään vaatimukset!

Turvallisuudesta tinkiminen on iso riski teollisuudessa

Turvallisuudesta tinkiminen on iso riski teollisuudessa

Muuttunut turvallisuusympäristö luo haasteita digitalisoituvan teollisuuden toimijoille. Monella alalla mietitään, kuinka suojata tekniset järjestelmät ja kriittiset tiedot mahdollisilta uhkilta.