Käyttäjäkeskeinen sovelluskehitys synnytti Lomaunelmia-verkkopalvelun ennätysajassa

“Huldin vahvuus on ehdottomasti laaja-alainen osaaminen. Kun lähdimme rakentamaan uutta liiketoimintaa ja sen digitaalista alustaa, tarvittiin yllättävän paljon erilaista osaamista. Tiesimme Huldin olevan oikea valinta kumppaniksemme aiemman yhteistyömme perusteella.” – Mikko Kivimäki, toimitusjohtaja, Bureau Real Estate Finland Oy, Lomaunelmia Oy:n perustaja.

Jatka lukemista

Lomaunelmia Oy:n perustajajäsenillä on pitkä kiinteistöalan kokemus toimitilojen vuokrauksesta. Nähtyään markkinoilla kysyntää kustannustehokkaalle ja helppokäyttöiselle lomamökkien vuokrausalustalle, he tarttuivat toimeen.

Lomaunelmia-verkkopalvelu haluttiin kehittää ketterästi alustaksi, joka palvelee sekä lomamökkien omistajia että niiden vuokraajia kustannustehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti. Kumppanikseen Lomaunelmia Oy valitsi Huldin, jonka kanssa kehitettiin menestyksekkäästi myös Bureau Real Estate Finland Oy:n toimitilojen välityspalvelu.

”Meillä oli ajatus uudesta liiketoiminnasta ja sen digitaalisesta alustasta, mutta matka ideasta konkreettiseksi sovellukseksi vaati toteuttajaa. Huldin laaja-alainen osaaminen, sujuva projektijohtaminen ja pätevä tiimi olivat ratkaisun avaimet. – Mikko Kivimäki, perustaja, Lomaunelmia Oy.

Ketterää liiketoiminta- ja palvelumuotoilua

Lomaunelmia-verkkopalvelu haluttiin kehittää ketterästi, napakassa aikataulussa ja loppukäyttäjien tarpeita kuunnellen. Kehitystyön metodiksi valikoitui Huldin Design Puzzle, joka on design thinking -metodologiaa hyödyntävä modulaarinen malli.

Design Puzzlen avulla verkkopalvelun kehitys käynnistettiin nopeasti ja käyttäjälähtöisesti. Konkreettinen prototyyppi syntyi muutamassa viikossa, ja palvelun toiminnallisuuksia testattiin pienissä erissä aidoilla, organisaation ulkopuolisilla käyttäjillä. Fiksu projektisuunnittelu sekä sopiva määrä palautekierroksia ja työpajoja riittävän varhaisessa vaiheessa auttoivat välttymään tarpeettomalta työltä.

”Yhteistyömme pääperiaate oli ’yksinkertainen on kaunista’. Kun kehitystyötä tehdään sprinttimäisesti ja loppukäyttäjiä kuunnellen, ei tulla kehittäneeksi jotain, joka myöhemmin paljastuu turhaksi tai jopa toimimattomaksi. Palvelun kehittäminen Design Puzzlella takaa sen, että käyttäjien odotukset täyttyvät.” – Anniina Heikkilä, konsultti, Huld.

Käyttäjäkeskeistä sovelluskehitystä

Käyttöliittymätyöpajat sekä kyselyt ja loppukäyttäjien haastattelut loivat vankan pohjan sovelluskehitykselle. Työ käynnistyi joutuisasti, kun käyttäjien tarpeet oli kartoitettu ja epävarmuustekijöitä sekä kompleksisuuden aiheuttamia riskejä oli tunnistettu.

Sovelluskehityksessä hyödynnettiin scrumia. Kullekin iteraatiolle kerättiin palautetta ja tarvittavat muutokset tehtiin projektin edetessä. Pian verkkopalvelusta julkaistiin rajallisten toiminnallisuuksien PoC eli proof-of-concept testiympäristössä pilotointia varten.

”Kun ollaan uuden äärellä, tarvitaan näkemystä tuote- ja ohjelmistokehityksestä. Kierros kierrokselta ja kehitysjakso kehitysjaksolta verkkopalvelu kirkastui ja konkretisoitui.” – Mikko Kivimäki, perustaja, Lomaunelmia Oy.

Käyttäjälähtöinen verkkopalvelu mökinvälitykseen

Puolen vuoden päästä projektin aloituksesta Lomaunelmia-verkkopalvelu pilotoitiin. Alkuvaiheen rajatuilla toiminnallisuuksilla palvelua testattiin hallitusti ja palautetta kerättiin seuraavia iteraatiokierroksia varten. Yhteistyötä jatkuu edelleen osana jatkuvaa kehitystyötä.

”Projekti eteni todella sujuvasti. Kuudessa kuukaudessa kehitimme bisnesidean sovellukseksi, joka todella erottautuu markkinasta. Tästä on kiittäminen erinomaista projektinjohtoa sekä aktiivista ja sparraavaa otetta. Huldilaiset työstivät projektia kuin omaansa ja se näkyi.” – Mikko Kivimäki, perustaja, Lomaunelmia Oy.