Digitaaliset palvelut ja ohjelmistot

Muutoksen ja projektin johtaminen

Projektipäälliköllä on tärkeä rooli projektin tukemisessa, jotta tiimin muut jäsenet voivat keskittyä omiin vahvuusalueisiinsa. Projektin johtaminen onnistuu silloin, kun kaikki tiimin jäsenet saavat keskittyä niihin osa-alueisiin, jotka he hallitsevat parhaiten ja joita he itse pitävät kiinnostavina.

Raporttikasoja, loputtomia kokouksia ja johdon patsastelua puku päällä – ei kuulosta aivan nykyaikaiselta projektinhallinnalta. Projektipäälliköllä on tärkeä rooli projektin tukemisessa, jotta tiimin muut jäsenet voivat keskittyä omiin vahvuusalueisiinsa. Projektin johtaminen onnistuu silloin, kun kaikki tiimin jäsenet saavat keskittyä niihin osa-alueisiin, jotka he hallitsevat parhaiten ja joita he itse pitävät kiinnostavina.

Projektin johtaminen on ihmisten johtamista

Resurssien määrä ja tehokas käyttö ovat tärkeitä projektissa kuin projektissa. Huldilla projektipäälliköt johtavat ja avustavat suunnittelijoita onnistumaan projektissa, jotta suunnittelijat saavat kaiken tarvitsemansa tuen.

Asiakaspalvelu ja viestintä

Yksi tärkeistä projektin johtamisen tason indikaattoreista on viestintä, eli se, kuinka hyvin sinua asiakkaana informoidaan ja minkälaisia raportteja sinulle toimitetaan. Huldin projektinjohtajat raportoivat sinulle projektin etenemisestä vähintään kerran viikossa. Näin voit seurata projektisuunnitelman toteutumista reaaliajassa. Sinun ei siis tarvitse käyttää omaa energiaasi projektin seurantaan.

Vaatimusten hallinta

Asiakkaan ja lainsäädännön vaatimusten ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta projektin johtamista. Nämä vaatimukset myös usein muuttuvat projektin edetessä. Kokeneet projektinjohtajamme ovatkin muutoksenhallinnan asiantuntijoita. Vaikka muutoksia tulisikin, niiden mahdolliset vaikutukset aikatauluihin, kustannuksiin ja itse tuotteiden ominaisuuksiin ovat tiedossa jo ennen kuin muutoksista on edes päätetty. Tämän ansiosta projektissa on vähemmän yllätyksiä. Samalla myös projektin tulosten laatu paranee.

Jatkuva suunnittelu ja seuranta

Projekti on aina suunniteltava ennen tarjouksen tekoa. Projektisuunnitelma toteutetaan, kun tilaus on tehty. Ympäröivä maailma ei kuitenkaan yleensä noudata projektin kokonaisaikataulua ja pysy muuttumattomana. Harva projekti myös saadaan päätökseen ilman yhtäkään muutosta. Huldilla projektipäälliköt seuraavat projektin etenemistä tarkasti. Yhdistämällä projektinhallinnan, muutoksenhallinnan ja riskienhallinnan kautta saatavaa tietoa, projektipäällikkömme luovat hyvän pohjan jatkuvalle suunnittelulle. Siksi projekteissamme tulee vastaan hyvin vähän yllätyksiä.

Vain riittämätön projektin johtaminen huomataan

Kun projektinhallinta toimii hyvin, tiimi ja asiakas eivät kiinnitä siihen mitään huomiota. Jos taas projektinhallintaa laiminlyödään, kaikki tiimin jäsenet ja asiakas huomaavat sen ennemmin tai myöhemmin. Projektinhallintamme yhtenä tavoitteena on, että projektissa tulee mahdollisimman vähän yllätyksiä. Jos ja kun jotakin odottamatonta kuitenkin ilmenee, selvitämme ja viestimme siitä tehokkaasti.

Projektinhallintamme ei ole vain yhden ihmisen vastuulla, vaan projektinhallintatiimiimme koostuvat projektinjohtajasta ja muutamasta avainhenkilöstä. Jos projekti niin vaatii, projektinhallintaan voi osallistua myös projektin ohjausryhmä. Yksi tärkeimmistä heti projektin alussa tehtävistä päätöksistä on sopivan toteutustavan valinta. Joissakin projekteissa kannattaa käyttää vesiputousmallia, toisiin taas soveltuu ainoastaan jokin ketterä menetelmä. Valtaosassa suurimmista projekteista käytetään nykyisin kuitenkin projektinhallinnan hybridimallia. Meillä Huldilla on kokemusta monenlaisista projektinhallintatavoista ja -käytännöistä. Me teemme projektistasi onnistuneen!

Menestystarinat

Pirha

Pirha – helppokäyttöiset verkkosivut UX- ja UI-suunnittelulla

Vaasan Sähkö

Vaasan Sähkön mobiilisovellus tuo energia-asiat lähemmäs arkea

Hilla Group

Joustavaa käyttö­liittymä­suunnittelua Hilla Groupin verkko­palveluille

Lomaunelmia

Käyttäjäkeskeinen sovelluskehitys synnytti Lomaunelmia-verkkopalvelun ennätysajassa

Suunto

Kuka tahansa voi nyt suunnitella Suunto-älykelloihin yhteensopivia sovelluksia – SuuntoPlus™

ABB

ABB tutkii yhdessä Devatuksen kanssa DeviceVault-teknologian potentiaalia fyysisten laitteiden etäkäytössä

Aiheeseen liittyvät näkymykset

Tekoälyn todellinen voima – paneelikeskustelu Teknologia 2023-messuilla 9.11.

Tekoälyn todellinen voima – paneelikeskustelu Teknologia 2023-messuilla 9.11.

Tekoäly tyhmentää sinua. Ainakin, jos et halua nähdä vaivaa. AI:sta on luvattu järjen jättiläistä, joka tulee tehostamaan työntekoamme ja arkista elämäämme. Toisaalta pelätään, että se vie työt altamme, koska teknologialla höystetty kone tekisi työt paremmin.